Huyện An Dương: Triển khai 53 công trình đường giao thông, điện chiếu sáng tại 7 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao

18:40 30/05/2023

Theo Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện An Dương, tiến độ thực hiện các dự án công trình tại 7 xã trên địa bàn huyện đạt trung bình trên 95 % khối lượng công việc. Theo kế hoạch, đến hết tháng 5 các dự án công trình còn lại sẽ cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng.

Cụ thể, đối với 3 xã: Quốc Tuấn, An Hòa, Đặng Cương triển khai nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 (giai đoạn 1) đã triển khai xây dựng 8 công trình đường giao thông, vận động 715 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức tặng cho 24.942 m2 đất (gồm 8.808 m2 đất ở; 7.100 m2 đất nông nghiệp và 9.034 m2 đất khác). Đến nay, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong năm 2022 (giai đoạn 2), huyện tiếp tục triển khai 3 dự án với tổng số 13 công trình đường giao thông.

Một tuyến đường kiểu mẫu tại xã Đặng Cương, huyện An Dương

Để hoàn thành các công trình, các xã đã vận động 565 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức hiến tặng 19.925 m2 đất (đất ở 15.000 m2, đất nông nghiệp 4.925 m2). Tổng kinh phí đầu tư cho công trình đường giao thông, điện chiếu sáng ngõ xóm (cả 2 giai đoạn) là 404 tỷ đồng (trong đó  ngân sách thành phố 375 tỷ đồng, ngân sách huyện là 29 tỷ đồng. Hiện nay, 3 xã trên đã được Hội đồng thẩm định thành phố bỏ nhất trí đề nghị UBND thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 .

Đối với 4 xã nông thôn mới nâng cao năm 2022 và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 gồm: An Hồng, Hồng Thái, Lê Thiện và Hồng Phong đã triển khai 4 dự án với tổng số  32 công trình đường giao thông và điện chiếu sáng ngõ xóm. Để hoàn thành các công trình, các xã đã vận động 1.343 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức hiến tặng 27.173  m2 đất (trong đó đất ở 18.456m2 và đất nông nghiệp 8.717 m2). Tổng kinh phí đầu tư triển khai dự án là 544 tỷ đồng(trong đó ngân sách thành phố 500 tỷ đồng, ngân sách huyện 44 tỷ đồng. Hiện 4 xã đã được Hội đồng thẩm định thành phố bỏ nhất trí đề nghị UBND thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

TRUNG KIÊN 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích