Huyện Kiến Thụy: Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

08:56 20/09/2018

Chiều 19-9, đoàn Kiểm tra số 2 do Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước, công vụ, công chức năm 2018 tại UBND huyện Kiến Thụy.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam kiểm tra tại Bộ phận Một cửa UBND huyện Kiến Thụy

Thời gian qua, UBND huyện Kiến Thụy đã tích cực thực hiện CCHC với nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018 là xây dựng Đề án về sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố; Đề án hợp nhất các các cơ quan Văn phòng huyện ủy, HĐND và UBND huyện; Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện...

Đặc biệt, huyện đã thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; thông báo công khai kết quả kiểm tra, chỉ đạo khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế.

Bên cạnh đó, huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa; bố  trí cán bộ có trình độ, tâm huyết, trách nhiệm với công việc làm việc tại bộ phận một cửa; giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính không có tình trạng quá hạn; công khai đầy đủ thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa và Cổng thông tin điện tử của huyện; rút ngắn được thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cá thể xuống dưới 3 ngày làm việc, thời gian cấp giấy phép xây dựng xuống dưới 15 ngày làm việc (đạt 80% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, giải quyết trong 6 tháng đầu năm 2018).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, UBND huyện Kiến Thụy còn tồn tại tình trạng việc thành phố giao chậm tiến độ, hoàn thành quá hạn; kết quả thực hiện Một cửa điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của UBND huyện còn rất hạn chế.

Sau khi nghe ý kiến của thành viên đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác CCHC của huyện Kiến Thụy.

Đồng thời đề nghị trong thời gian tới huyện cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền CCHC, nhất là các nội dung về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; triển khai quy định về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, hiệu quả và thời gian làm việc huyện và và các đơn vị trực thuộc theo hình thức đột xuất…

Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông