Huyện Tiên Lãng: Công tác xây dựng Đảng vững mạnh trên các mặt

15:47 28/09/2017

Sáng 28-9, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức kỳ họp thứ 11, kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng, bổ khuyết nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2017. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Đình Vịnh, Chủ tịch UBND huyện.

Xã Toàn Thắng xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn NTM

9 tháng qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, sự điều hành quyết liệt của UBND huyện, cùng sự nỗ lực của các ban ngành đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, toàn huyện thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Trong lĩnh vực kinh tế, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch. Lúa xuân được mùa, năng suất đạt 70,5 tạ/ha, diện tích lúa mùa 7.637ha, hiện đang sinh trưởng, phát triển tốt. Chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản duy trì ổn định. Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là 298,8 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ; thu ngân sách địa phương đạt gần 63 tỷ đồng.

Huyện hoàn thành giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm và triển khai xây dựng các công trình, dự án lớn. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, duy trì 19 năm liên tục có học sinh giỏi cấp quốc gia; thực hiện đúng, đủ, kịp thời chính sách ưu đãi người có công và bảo trợ xã hội. Bình quân toàn huyện hoàn thành 16,05 tiêu chí xây dựng nông mới.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững. Công tác xây dựng Đảng củng cố vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, kết nạp 90 đảng viên mới, tiếp nhận và trao tặng 1468 huy hiệu Đảng các loại. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể hướng mạnh về cơ sở, động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thi đua lao động, sản xuất.

Quý 4- 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bổ khuyết 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

TRUNG KIÊN