Huyện Tiên Lãng: Làm tốt công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các dự án

21:54 14/09/2018

Chiều 13-9, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP làm việc với huyện Tiên Lãng về tình hình thực hiện chủ đề năm 2018, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; xây dựng kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Cùng dự có đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh huyện Tiên Lãng tăng cường thu ngân sách những tháng cuối năm

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, địa phương, đơn vị, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình ghi nhận biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân huyện Tiên Lãng đạt được trong những năm vừa qua, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đã qua, dự kiến cả năm 2018.

Trong đó nổi bật là tiếp tục giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, quan tâm làm tốt các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình yêu cầu huyện Tiên Lãng tăng thu ngân sách ngân sách những tháng cuối năm 2018; làm tốt công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các dự án đầu tư; tiếp tục làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân; tập trung thực hiện tốt các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông. 

Về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, thu ngân sách năm 2019, trên cơ sở đánh giá đúng kết quả đạt được trong năm 2018, huyện Tiên Lãng phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành đánh giá, xây dựng kế hoạch sát đúng thực tiễn địa phương.

Các kiến nghi liên quan đến các vấn đề của huyện như: tăng nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách thành phố, bố trí kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa…, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình giao các sở, ngành hướng dẫn địa phương báo cáo thành phố xem xét giải quyết.

Báo cáo UBND huyện Tiên Lãng cho biết, 9 tháng qua, tình hình KT-XH  an ninh quốc phòng huyện tiếp tục ổn định, phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều đạt, vượt kế hoạch, tăng so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp đạt hơn 2.531 tỷ đồng, bằng 80,72% kế hoạch, tăng 3,2 % so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 343 tỷ đồng, tăng 14,79% so với cùng kỳ. Huyện hoàn thành giải phóng mặt bằng nhiều dự án trọng điểm của thành phố.

Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 582 tỷ đồng, bằng 68 % kế hoạch. Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2019, huyện Tiên Lãng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và dự toán ngân sách nhà nước với 10 chỉ tiêu cụ thể, trong đó phấn đấu tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt trên 9.924 tỷ đồng, tăng 10,71% so với năm 2018; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 822,6 tỷ đồng, phấn đấu hết năm 2019 có 22/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông