Huyện ủy Kiến Thụy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU về công tác cán bộ

19:04 09/06/2022

Sáng 9-6, Huyện ủy Kiến Thụy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 22-11-2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về công tác cán bộ thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Đồng chí Đỗ Xuân Trịnh – Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, đội ngũ cán bộ của huyện và cơ sở đã có sự trưởng thành về mọi mặt, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Chất lượng đội ngũ cán bộ nhìn chung nâng lên về các mặt trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý kinh tế, quản lý xã hội, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành. Cán bộ trẻ, cán bộ nữ đã từng bước được quan tâm bố trí, sử dụng để bổ sung vào đội ngũ cán bộ, góp phần đảm bảo sự kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Nhiều chủ trương, định hướng lớn của Trung ương, Thành ủy nhanh chóng được Ban Thường vụ Huyện ủy thể chế, cụ thể hóa phù hợp với tình hình của địa phương.

Công tác cán bộ đã có đổi mới về nội dung, phương pháp, cách làm, đạt được một số kết quả tích cực: hệ thống các quy định, quy chế về quản lý, phân cấp quản lý cán bộ được điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi theo hướng tăng cường phân cấp, làm rõ hơn thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan quyết định và cơ quan tham mưu về công tác cán bộ; dân chủ, công khai được mở rộng.

Các khâu của công tác cán bộ được thực hiện khá đồng bộ theo chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy: việc xây dựng và thực hiện quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ theo hướng chuẩn hóa; công tác nhận xét đánh giá cán bộ đã được tiến hành định kỳ hàng năm và khi thực hiện các khâu của công tác cán bộ như quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử.

Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện bài bản, tạp được đội ngũ kế cận khi có biến động về cán bộ lãnh đạo, quản lý. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngày càng được quan tâm, đầu tư tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Chất lượng cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý ngày càng được nâng cao, năng lực tốt, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.

Đồng chí Đỗ Xuân Trịnh – Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, công tác luân chuyển cán bộ được triển khai ngày càng đi vào nền nếp, việc luân chuyển đã được thực hiện ngang giữa các đơn vị hành chính cấp xã, tạo được dự luận tốt trong quần chúng Nhân dân, khắc phục được cơ bản những tồn tại, hạn chế về luân chuyển cán bộ. Cùng với đó, còn tạo được tâm lý sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cơ sở. Việc thực hiện chính sách cán bộ đã được quan tâm, thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ theo quy định.

Đội ngũ cán bộ của huyện, nhất là cán bộ lãnh đạo có năng lực thực tiễn, nhạy bén với công việc được giao, theo chức năng nhiệm vụ và luôn tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ chủ chốt các ngành, đơn vị, địa phương đã mạnh dạn thực hiện nhiều giải pháp đột phá trong thực thi công vụ. Tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình trong công tác của đội ngũ cán bộ từ cơ sở đến huyện được nâng cao; tinh thần làm việc, cống hiến cho công việc được nhiều cán bộ thể hiện đậm nét, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, năng động, sáng tạo để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao….

Thời gian tới, Huyện Kiến Thụy tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ, đảm bảo tiêu chuẩn, có chất lượng, đủ số lượng, cơ cấu ngành nghề nhất là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt kế cận nhằm tạo sự chuyển biến căn bản về đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ tại huyện.

Song song đó, ưu tiên nguồn lực phù hợp với điều kiện thực tế của huyện để tăng cường đầu tư thực hiện các chế độ, chính sách đến công tác cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Trịnh- Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, các cấp ủy đảng cần quan tâm hơn nữa đến công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Đồng thời, khắc phục những hạn chế trong thời gian qua để xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự tâm huyết, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đỗ Xuân Trịnh – Bí thư Huyện ủy trao thưởng cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc

Hội nghị đã công bố các Quyết định khen thưởng cho các 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 22-11-2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về công tác cán bộ.

LIÊM ĐOÀN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông