Huyện ủy Kiến Thụy: Tập trung triển khai 12 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022

10:34 15/12/2021

Chiều 14-12, Huyện ủy Kiến Thụy tổ chức Hội nghị lần thứ VIII tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2022. Đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy dự Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị

Năm 2021 là năm đầu Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Kiến Thụy triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyếy Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XXV Đảng bộ huyện trong bối cảnh chung có nhiều thuận lợi đan xen những khó khắn, thách thức.

Bám sát Nghị quyết Đại hội XXV của Đảng bộ huyện, Huyện ủy đã xác định đúng chủ đề hành động năm 2021 và các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy; sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong điều hành của Đảng bộ và chính quyền; sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, các nhiệm vụ chính trị năm 2021 của Huyện cơ bản được hoàn thành, nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và vận động quần chúng nhân dân được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Trong đó, đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XXV của Đảng bộ huyện; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Một số Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng, chính quyền, vận động quần chúng được ban hành và triển khai. Công tác kiểm tra giám sát tiếp tục được tăng cường; chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện đảm bảo quy định.Trong năm 2021, thu ngân sách trên địa bàn huyện Kiến Thụy đạt 176,3% kế hoạch.

Công tác tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng bước đầu mang lại hiệu quả tốt, từng bước khắc phục được tình trạng bỏ ruộng không canh tác. Các dự án giao thông trọng điểm được triển khai đảm bảo tiến độ; công tác giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên, điểm thi vào 10 đạt cao. Việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, người có công và việc triển khai các giải pháp giảm nghèo đạt kết quả tốt. Huyện ủy đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19…

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được năm 2021, thực hiện chủ đề năm 2022 của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang hiện đại hóa đô thị - xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu – thực hiện chuyển đổi số”, và chủ đề năm 2022 của Huyện “Đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành; tăng cường công tác giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh thu hút đầu tư; xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu”, Huyện ủy Kiến Thụy xác định tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, chính quyền và vận động quần chúng nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và tập trung triển khai 12 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tập trung triển khai Kế hoạch số 25-KH/HU ngày 1-4-2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy đảng; Triển khai Nghị quyết 05-NQ/HU ngày 25-10-2021 của BTV Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Tổng kết Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 25-11-2009 của BTV Thành ủy về xây dựng và phát triển huyện Kiến Thụy đến năm 2012, định hướng đến năm 2020; Triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án cụm công nghiệp Tân Trào; Triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án cụm công nghiệp và cảng thủy nội địa Đoàn Xá; Hoàn thành dự án đầu tư mở rộng đường tỉnh lộ 363 (đoạn kênh Hòa Bình, từ ĐT 353 đến ĐT 361); Triển khai GPMB và thi công xây dựng tuyến đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá; …

LIÊM ĐOÀN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông