Huyện ủy Vĩnh Bảo: Huy động các nguồn lực hiện đại hóa hạ tầng nông thôn

16:46 25/11/2013

Sáng 21-11, Huyện ủy Vĩnh Bảo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa 10) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Qua 5 năm thực hiện nghị quyết gắn với triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Huyện ủy Vĩnh Bảo nỗ lực, quyết tâm cao, quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện, qua đó đạt được kết quả quan trọng, góp phần tạo diện mạo mới cho nông nghiệp, nông thôn của huyện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, từng bước xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

Kinh tế nông nghiệp phát triển khá toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, cơ giới hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trung bình 6,31%/năm, cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Nhận thức của nông dân có chuyển biến tích cực về sản xuất hàng hóa, chuyển giao khoa học công nghệ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,3% (năm 2012). Kinh tế nông thôn phát triển nhanh, hình thành cụm, điểm công nghiệp quy mô lớn trên địa bàn, tạo sự chuyển dịch rõ nét trong cơ cấu kinh tế của huyện. Lao động trong lĩnh vực nông nghiệp giảm mạnh, tăng tỷ lệ lao động trong các ngành xây dựng, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

Thời gian tới, Huyện ủy đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung huy động nguồn lực đầu tư hiện đại hóa hạ tầng nông thôn theo tiêu chí NTM, phấn đấu đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn huyện NTM.TK


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông