Khai mạc Phiên họp thứ ba, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV

01:46 13/09/2016

Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức khai mạc sáng 12-9 tại Nhà Quốc hội. Theo chương trình, phiên họp sẽ diễn ra tới ngày 22-9.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương tham dự.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, phiên họp có rất nhiều nội dung để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV diễn ra vào ngày 20-10-2016. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung cho ý kiến vào 6 vấn đề.

Cụ thể là việc chuẩn bị Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV; việc tiếp thu, chỉnh lý 3 dự thảo luật đã trình Quốc hội khóa XIII (Luật về hội; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật đấu giá tài sản); cho ý kiến về 10 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV, gồm: Luật Thủy lợi; Luật đường sắt (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ; Luật quản lý ngoại thương; Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật quy hoạch; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật du lịch (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc ban hành hai Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội để hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, bao gồm Nghị quyết ban hành Quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước và dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về báo cáo công tác 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, về công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng; việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán Quốc gia.

TTX

 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông