Khối Cảnh sát nhân dân: Đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt Chi bộ

21:20 04/07/2018

Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị Khối Cảnh sát nhân dân đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Đảng trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thông qua việc xây dựng nghị quyết công tác hàng tuần, tháng...

Lãnh đạo 14 đơn vị luôn bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, thường xuyên đổi mới biện pháp, phương pháp chỉ huy; chú trọng đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt Chi bộ, coi trọng công tác kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng.

Chỉ huy Phòng, Đội, Trạm luôn động viên cán bộ đảng viên phát huy tính tiền phong gương mẫu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, chấp hành quy định của Bộ Chính trị, Bộ Công an về những điều không được làm...

Các Đảng bộ cơ sở đã duy trì kiểm tra, giám sát hoạt động theo đúng kế hoạch, chương trình đề ra; chú trọng việc củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng và phát triển đảng viên.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha