Kinh tế tập thể phấn đấu đóng góp từ 1-1,5 %GRDP của thành phố

15:13 22/05/2019

Xác định kinh tế tập thể là thành phần tất yếu và gắn kết với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, mục tiêu đặt ra đối với kinh tế tập thể đến năm 2025 là đóng góp từ 1-1,5% GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) của toàn thành phố.

 

 

HTX nông nghiệp vẫn chiếm vai trò chủ đạo trong kinh tế tập thể 

Được biết, năm 2003 kinh tế tập thể của thành phố đóng góp vào GRDP là gần 5.000 tỷ đồng chiếm 16% GRDP; đến năm 2018 là 1.400 tỷ đồng, chiếm 0,7% GRDP. 

Để đạt được mục tiêu trên, kinh tế tập thể của thành phố phải nỗ lực xử lý dứt điểm những hợp tác xã (HTX) yếu kém kéo dài, hoạt động không đúng Luật HTX; duy trì được trên 60% HTX đạt khá, giỏi, tương ứng với khoảng 500 HTX hoạt động hiệu quả trên các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, vận tải và các ngành nghề khác. 

KO 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích