Ký giao ước thi đua thực hiện tiêu chuẩn cơ quan “An toàn về ANTT”

18:18 20/01/2021

Sáng ngày 19-1, tại Cung Văn hóa thể thao Thanh niên, lãnh đạo Cung VH-TT Thanh niên, Cung VHLĐ hữu nghị Việt Tiệp và Cung VH Thiếu nhi Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021; ký kết giao ước thi đua thực hiện tiêu chuẩn cơ quan “An toàn về ANTT”.

Lãnh đạo Cung VH-TT Thanh niên, Cung VHLĐ HN Việt Tiệp và Cung VH Thiếu nhi HP ký giao ước thi đua xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”

Trong năm 2020, nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ vững ANTT, an toàn cơ quan là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, bảo đảm hoạt động ổn định và phát triển bền vững của đơn vị nên ngay từ đầu năm, Cấp ủy, Ban giám đốc 3 Cung đã đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó có công tác giữ vững ANTT, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động tại các đơn vị, đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an. Trong đó, Cung VH-TT Thanh niên tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, nói chuyện thời sự, tuyên truyền trên mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác với các luận điệu xuyên tác, đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm. Cung VH Thiếu nhi tổ chức 12 buổi sinh hoạt lồng ghép nội dung bảo đảm ANTT. Cung VHLĐ hữu nghị Việt Tiệp tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các CLB sở thích các nội dung phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, vận động cán bộ, hội viên tham gia thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ với mục tiêu “3 giảm, 2 không” nhằm nâng cao hiệu quả công tác giữ gìn ANCT, TTATGT, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong năm 2020, cả 3 Cung được bảo đảm an toàn, không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động…

Năm 2021, 3 Cung đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP về công tác bảo đảm ANTT; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức tự giác của CBCNV, người lao động, thanh, thiếu nhi thành phố trong việc chấp hành TTATGT, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của các cơ quan; tổ chức cho 100% CBCNV ký cam kết, giao ước thi đua thực hiện tốt nội quy cơ quan, quy chế làm việc, xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” …

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông