Kỷ niệm 20 năm truyền thống Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATW (11/01/2002 * 11/01/2022): Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an các cấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong CAND

08:57 11/01/2022

Để đáp ứng yêu cầu của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phục vụ sự nghiệp bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH trong thời kỳ CNH&HĐH đất nước; cách đây vừa tròn 20 năm, ngày 11-1-2002, Ban thường vụ Đảng ủy CATW ban hành Quyết định số 04-QĐ/ĐU thành lập Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATW (phiên hiệu V31) trực thuộc Đảng ủy CATW, và đây cũng được coi là sự kiện đánh dấu quá trình xây dựng và trưởng thành của Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATW…

 

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; lãnh đạo UBKT Đảng ủy CATW, lãnh đạo UBKT Thành ủy Hải Phòng với tập thể Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP 

Có thể nói, sự ra đời của Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW đánh dấu bước phát triển mới của lực lượng kiểm tra Đảng trong Đảng bộ CATW, góp phần tăng cường sức chiến đấu cho đội ngũ CBCS làm công tác kiểm tra Đảng trong lực lượng CAND. Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBKT Đảng ủy CATW thực hiện các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ khác do Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an giao; chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ CATW thực hiện các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, với nhiều lần chuyển đổi vị trí của cơ quan (có thời điểm trực thuộc Đảng ủy CATW, có thời điểm trực thuộc Tổng cục XDLL – CAND, Tổng cục chính trị - CAND, đến nay Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW (X06) là đơn vị trực thuộc Bộ Công an. Đây là đơn vị tham mưu chiến lược về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo quy định của Đảng, thực hiện các nhiệm vụ do Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an giao; giúp Bộ trưởng Bộ Công an thống nhất quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác của Cơ quan UBKT các cấp trong CAND; là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng ủy CATW…

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP trao QĐ thành lập Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP.

Ngày 31-3-2021, CATP Hải Phòng tổ chức công bố Quyết định số 10494/QĐ-BCA ngày 10-12-2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP, là đơn vị cấp Phòng (PX06), trực thuộc CATP Hải Phòng. Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP là đơn vị tham mưu với Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy CATP lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; tham mưu với UBKT Đảng ủy CATP để tham mưu cho Đảng ủy CATP chủ trì, phối hợp với quận ủy, huyện ủy kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên ở Đảng bộ Công an cấp quận, huyện trong việc chấp hành Nghị quyết của Đảng ủy CATW và Đảng ủy CATP về bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn TTATXH và XDLL Công an nhân dân; thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao.

Thượng tá Nguyễn Thái Phương, Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP tuyên thệ dưới Công an kỳ

Năm 2021 vừa qua, bám sát sự chỉ đạo trực tiếp của BTV Đảng ủy CATP, Giám đốc CATP, Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP đã tập trung tham mưu cho Đảng ủy CATP triển khai có hiệu quả các kế hoạch,chương trình kiểm tra, giám sát, qua đó góp phần chủ động phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng bộ CATP, XDLL Công an Hải Phòng trong sạch, vững mạnh. Cũng trong năm 2021, ngay sau khi chính thức được thành lập, Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP đã từng bước ổn định theo hướng tập trung công tác chuyên môn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định; từng bước nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng…

Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu cho Đảng ủy CATP thực hiện một số nhiệm vụ như: xây dựng kế hoạch, báo cáo và chuẩn bị nội dung phục vụ công tác kiểm tra của Đảng ủy CATW kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết hàng năm về nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, các mặt công tác XDLL của CATP Hải Phòng; xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác xây dựng Đảng trong Công an Hải Phòng…

Đơn vị cũng đã tham mưu với BTV Đảng ủy CATP xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện Quy định của BCH TW Đảng, Bộ Chính trị liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham mưu Đảng ủy CATP tổ chức điểm cầu Hộinghij trực tuyến tổng kết Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy CATW với UBKT tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020; triển khai Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy CATW với tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương trong công tác kiểm tra, giám sát.

Cùng với đó, Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP đã phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu BTV Đảng ủy CATP xây dựng báo cáo chuyên đề về công tác phòng chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; xây dựng báo cáo bổ sung số liệu kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng gửi UBKT Đảng ủy CATW. Đáng chú ý, đơn vị đã phối hợp với Phòng Tham mưu, Phòng công tác Đảng và công tác chính trị… xây dựng, ban hành kế hoạch tiến hành kiểm tra về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới tại 12 cơ sở Đảng; tham mưu giúp UBKT Đảng ủy CATP thành lập 8 đoàn kiểm tra, 1 đoàn giám sát về kiểm tra việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc, chương trình giám sát, chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy; việc thực hiện quy chế tập trung dân chủ; lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với một số Đảng ủy cơ sở…

Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND nói chung, Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW nói riêng. Từ đó, Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an các cấp phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, khắc phục khó khăn, đem hết tinh thần và nghị lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; XDLL Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

THẾ KHOA

 

 

 

 

 

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông