Lấy ý kiến tham gia báo cáo chính trị Đại hội Đoàn

18:05 13/09/2017

Ngày 13-9, Thường trực Thành đoàn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào báo cáo chính trị Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Thời gian qua, việc xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII, Dự thảo kiểm điểm Ban Chấp hành Thành đoàn khóa XII đã trải qua các bước thực hiện với nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung và đã được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành đoàn bàn, thảo luận và cho ý kiến.

Đại diện các quận, huyện Đoàn, cơ sở Đoàn trực thuộc đã thẳng thắn nêu ý kiến đóng góp về: Báo cáo chính trị và Kiểm điểm Ban Chấp hành Thành đoàn với nhiều nội dung.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung sự tác động và ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc thực hiện Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chủ đề công tác năm của thành phố trong những năm qua, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng chi đoàn vững mạnh, tác động của Luật Trẻ em; chỉnh sửa hệ thống chỉ tiêu cho phù hợp với nhiệm kỳ 2017 - 2022, bổ sung làm rõ một số số liệu trong công tác tuyên truyền giáo dục, các phong trào hành động cách mạng của Đoàn...

MP