Lực lượng Cảnh sát nhân dân Hải Phòng: Trấn áp mạnh mẽ tội phạm, phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế Kỳ I: Từng bước chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

15:08 18/07/2022

Là một bộ phận của lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) cả nước, lực lượng CSND Hải Phòng ngay sau khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới đã có bước phát triển vượt bậc về mọi mặt theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Xây dựng bộ máy theo hướng tập trung, chuyên sâu

Cùng với toàn lực lượng CATP nói chung, tổ chức bộ máy của lực lượng CSND Hải Phòng trong nhiều thập kỷ qua đã được củng cố, kiện toàn; số lượng, chất lượng đội ngũ CBCS không ngừng được nâng cao nhất là công tác cán bộ được bố trí theo chức danh tiêu chuẩn nghiệp vụ, từ đó đã đáp ứng hiệu quả yêu cầu, nhiệm vụ phòng ngừa, trấn áp tội phạm; giữ vững TTATXH.

Đáng chú ý, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 6-8-2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Công an; Đề án 106 của Bộ Công an về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, ngày 9-8-2018, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 4126/QĐ-BCA, về tổ chức bộ máy của CATP Hải Phòng, các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc lực lượng CSND Công an Hải Phòng đã được đổi mới, bố trí theo hướng tập trung, chuyên sâu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH.

Riêng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH vào tháng 9-2011 đã phát triển thành Sở Cảnh sát PCCC. Đến tháng 8-2018 đơn vị lại sáp nhập vào CATP trở thành Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Triển khai thực hiện Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 31-3-2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, CATP đã tăng cường CBCS xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn theo phương châm: “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Kiện toàn lực lượng trong sạch, vững mạnh

Song song với việc sắp xếp, hoàn thiện về cơ cấu tổ chức bộ máy, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ CBCS lực lượng CSND luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP chú trọng đổi mới theo đúng tinh thần các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chỉ đạo của Bộ Công an. Theo đó, toàn lực lượng đã gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động: “Vì ANTQ”, “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Xây dựng phong cách người CSND vì Nhân dân phục vụ”, “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”…

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng được toàn lực lượng chú trọng nhằm đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, thống nhất, toàn diện của Đảng đối với các mặt công tác của các đơn vị khối CSND, đi đôi với chấn chỉnh tác phong, phương pháp làm việc trong lực lượng, xây dựng lực lượng CSND trong sạch, vững mạnh, chính quy, từng bước hiện đại.

Phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế

Trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, lực lượng CSND thành phố Cảng đã tập trung tấn công liên tục tội phạm hình sự, nhất là các loại đối tượng nguy hiểm, manh động, phấn đấu làm giảm trọng án cũng như kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, từng bước tiến tới đẩy lùi nạn tham nhũng, buôn lậu; củng cố, nâng cao chất lượng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát, điều tra, công tác khoa học hình sự, hồ sơ nghiệp vụ và các biện pháp quản lý hành chính về trật tự xã hội…

Là lực lượng nòng cốt trong công tác giữ gìn TTATXH trong tình hình mới, các mặt công tác khác như: phòng cháy, chữa cháy;  TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa nhất là trong thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người... đều được các đơn vị chức năng thuộc lực lượng CSND trực tiếp hoặc phối hợp triển khai một cách nghiêm túc, bài bản, hiệu quả.

Có thể khẳng định, ở từng giai đoạn lịch sử cụ thể, lực lượng CSND Hải Phòng đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, thành phố để triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, phải kể đến các loại tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, ma tuý, tham nhũng, tội phạm xuyên quốc gia, lợi dụng công nghệ cao, tội phạm hình sự, lưu manh, côn đồ, hung hãn, tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên.

Đồng thời, toàn khối đã từng bước kiểm soát, giảm thiểu tai nạn giao thông; xử lý nghiêm các hành vi chống người thi hành công vụ; chấn chỉnh kỷ cương xã hội, tinh thần thượng tôn pháp luật; bảo vệ đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước. Những thành tích đó đã góp phần quan trọng vào công tác giữ gìn môi trường an toàn, lành mạnh, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân; phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và hội nhập quốc tế của thành phố, đất nước...

(Còn nữa)

Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích