NGẪM - Biện pháp quyết liệt

18:15 05/07/2018

- Nhằm thu thập thông tin liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, Thanh tra TP Hải Phòng vừa công bố số điện thoại “nóng”:02253.222.468/01263.345.678 và email: ykiennhandan@haiphong.gov.vn và qua cả hệ thống thông tin điện tử: nguoidan.chinhphu.vn/ hoặc doanhnghiep.chinhphu.vn

- Đó là một trong những biện pháp quyết liệt, thể hiện quyết tâm cao của thành phố trong công cuộc phòng chống tham nhũng, lãng phí. Các số điện thoại và email trên mở ra kênh thông tin thông thoáng và nhanh chóng để người dân cũng như doanh nghiệp phản ánh những khuất tất của cán bộ, ngăn ngừa hiệu quả biểu hiện tham nhũng.

- Ngành Thanh tra thành phố cũng vào cuộc quyết liệt không kém. 6 tháng đầu năm 2018, Thanh tra thành phố đã tiến hành 60 cuộc thanh tra hành chính, 1.416 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành với 3.045 cá nhân, tổ chức.

Qua đó, Thanh tra thành phố đã phát hiện 1.371 đơn vị, cá nhân có sai phạm về kinh tế, kiến nghị thu hồi cho ngân sách 11,2 tỷ đồng, đôn đốc thu hồi 51,6 tỷ đồng doanh nghiệp nợ đóng BHXH về cho Qũy BHXH của thành phố.

- Cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí của Đảng và Nhà nước đang có những bước đi rất vững chắc, đạt nhiều kết quả khả quan, từ đó đã lấy lại và củng cố thêm lòng tin của nhân dân. Việc công khai các kênh thông tin nêu trên sẽ giúp cho thành phố làm tốt hơn công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

NAM HẢI

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông