Ngành tư pháp triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm

16:21 05/03/2011

Sở Tư pháp Hải Phòng vừa triển khai công tác tư pháp năm 2011.

Căn cứ chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2011 ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-BTP ngày 25-1-2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Công văn số số 574/UBND-TH ngày 30-1-2011 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2011 của UBND thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố đã quán triệt triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp Hải Phòng năm 2011, bao gồm: Công tác xây dựng, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác theo dõi chung về thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản pháp luật, công tác bồi thường nhà nước; công tác hành chính tư pháp; công tác bổ trợ tư pháp; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn, hướng dẫn thi hành pháp luật; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác xây dựng ngành; công tác thi đua khen thưởng và công tác đổi mới chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin…

Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba cho ông Bùi Đình Hiện, Phó giám đốc Sở Tư pháp; Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 2 tập thể, cá nhân; UBND thành phố đã tặng “cờ thi đua xuất sắc” cho 2 tập thể và Bằng khen cho 10 tập thể, 5 cá nhân…

PTH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích