XÉT CẤP GCN QSDĐ NGÀY 13-7-2018

  07:31 13/07/2018

  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN LÊ CHÂN
  Số 10A Hồ Sen, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Đức Tam và bà Phạm Thị Hồng Chuyên. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: số 84/51 Dư Hàng (số cũ 130/51 Dư Hàng), P. Dư Hàng, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất nguyên là đất ở của bà Nguyễn Xuân Đạt và bà Phạm Thị Nhâm (bố mẹ đẻ của bà Nguyễn Thị Sâm) quản lý và sử đụng làm nhà ở từ những năm 1952. Tháng 2-1985, ông Hoàng Duy Thìn và vợ là bà Nguyễn Thị Sâm chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Đăng và bà Lê Thị Phúc với DT 57,00m2 (giấy bán nhà viết tay). Tháng 6-1992, ông Đăng và bà Phúc chuyển nhượng cho ông Sơn với DT 57,00m2 (giấy tờ mua bán có xác nhận của UBND phường). Tháng 1-1998, ông Sơn chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Đức Tam và bà Phạm Thị Hồng Chuyên với DT 57,00m2 (giấy bán nhà viết tay).

  Toàn bộ hồ sơ giấy tờ mua bán chuyển nhượng liên quan đến thửa đất trên đã bị thất lạc, có đơn trình bày và cam kết về nguồn gốc đất ở, phiếu lấy ý kiên của tổ dân phố về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất đã được bà con hàng xóm, tổ dân phố xác nhận, đơn xin xác nhận về mất giấy tờ đã được CAP Dư Hàng xác nhận ngày 30-3-2018.

  Hiện thửa đất có DTSD theo đo vẽ mới là 56,90m2, DT đủ điều kiện cấp GCN QSDĐ là 56,90m2 thuộc thửa đất số 281 TBĐ số 06 bản đồ địa chính phường 2005. Ông Nguyễn Đức Tam và bà Phạm Thị Hồng Chuyển đang quản lý sử dụng ổng định từ tháng 1-1998 tại số 84/51 Dư Hàng, nhà đất hiện không tranh chấp về QSDĐ, QSH nhà bà TS khác gắn liền với đất, phù hợp với quy hoạch đất ở đô thị.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Bùi Thế Hùng và bà Nguyễn Thị Chuyên, tại địa chỉ nhà đất cấp GCN QSDĐ số 9/87/52 Miếu Hai Xã, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Năm 1980, TBĐ số 1 thửa đất số 476,  DT 415m2, ghi đất thổ cư, chủ sử dụng là ông Trần Văn Tiêm. Năm 1990, TBĐ số 1 thửa đất số 1112, DT 415m2, ghi đất thổ cư, chủ sử dụng là ông Trần Văn Tiêm. Năm 1995, TBĐ số 16 thửa đất số 81, DT 47m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng ông Bùi Thế Hùng. Năm 2005, TBĐ số 2 thửa đất số 96, DT 43,8m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng là ông Bùi Thế Hùng.

  Nguồn gốc thửa đất thổ cư của ông Trần Văn Tiêm quản lý và sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1980. Ông Trần Văn Tiêm đã chuyển nhượng cho ông Nguyễn Quang Minh và vợ là Nguyễn Thị Hòa, giấy tờ mua bán bị thất lạc (có biên bản làm việc). Ngày 15-10-1993, ông Minh và bà Hòa đã chuyển nhượng cho ông Bùi Thế Hùng và vợ là Nguyễn Thị Chuyên bằng giấy tờ viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương (có biên bản làm việc với ông Hùng và phiếu lấy ý kiến tổ dân phố). DT đề nghị cấp GCN  43,80m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình ông Nguyễn Đức Lâm và bà Lê Thị Hường. Địa chỉ nhà, đất cấp GCN QSDĐ: số 23/84 đường Dân lập, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Nguyên là đất thổ cư của bà Phạm Thị Lan quản lý và sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1980. Được đăng ký trong sổ mục kê qua các thời kỳ. Bà Lan đã chuyển nhượng cho ông Bùi Ngọc Hòa, vợ là bà Phạm Thị Hà Thanh thửa đất có DT 45m2, giấy tờ mua bán đã bị thất lạc (có biên bản làm việc với bà Phạm Thị Lan là bán từ năm 1994). Ngày 15-12-2002, ông Hòa, bà Thanh đã chuyển nhượng cho ông Nguyễn Đức Lâm vợ là Lê Thị Hường thửa đất có DT 45m2 bằng giấy viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Đức Lâm cam kết nếu sau này xảy ra tranh chấp vợ chồng ông sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật (có biên bản làm việc và phiếu lấy ý kiến tổ dân phố). DT xin cấp GCN 44,00m2.

  * VP đang thụ lý hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất cho gia đình bà Đặng Thị Hiền. Địa chỉ nhà, đất cấp GCNQSDĐ: số 46B/5/229 Miếu Hai Xã, P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân.

  Nguồn gốc thửa đất được thể hiện như sau: Năm 1980, TBĐ số 1 thửa đất số 412,  DT 288m2, ghi đất thổ cư, chủ sử dụng là bà Bùi Thị Lít. Năm 1990, TBĐ số 1 thửa đất số 1979, DT 288m2, ghi đất thổ cư, chủ sử dụng là bà Bùi Thị Lít. Năm 1995, TBĐ số 18 thửa đất số 67, DT 293m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng bà Nguyễn Thị Khang. Năm 2005, TBĐ số 11, thửa đất số 209, DT 22,8m2 ghi đất thổ cư, chủ sử dụng là bà Đặng Thị Hiền.

  Nguyên thửa đất thổ cư của ông Nguyễn Kim Chiệc vợ là Bùi Thị Nít (sổ mục kê ghi Bùi Thị Lít) quản lý và sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1980. Ngày 24-2-1998, bà Nít cùng con là Nguyễn Thị Khang đã chuyển nhượng cho bà Đặng Thị Hiền thửa đất có DT là 21m2 bằng giấy viết tay, không có xác nhận của chính quyền địa phương(có biên bản làm việc và phiếu lấy ý kiến tổ dân phố). DT đề nghị cấp GCN 21,6m2.

  Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu không có ai khiếu nại về quyền lợi liên quan đến nhà, đất trên, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Lê Chân - Số 10 Hồ Sen, P. Dư Hàng sẽ hoàn tất các thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình trên theo quy định của pháp luật. Các giấy tờ liên quan đến sử dụng đất trước đây không còn giá trị. 


  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI - CHI NHÁNH QUẬN NGÔ QUYỀN
  Số 19 đường Đà Nẵng, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

  * VP nhận đơn xin cấp GCN QSDĐ ông Nguyễn Đức Thắng và vợ là bà Dương Thị Nhâm. Địa chỉ xin cấp GCN: Số 2/31 Chu Văn An, P. Lê Lợi, Q. Ngô Quyền.

  Nguồn gốc sử dụng đất như sau: Nhà đất số 2/31 Chu Văn An DT 49,7m2, bao gồm phần nhà DT 45,6m2, phần khe giáp hộ bà Trần Lan Dung DT 1,1m2 và phần khe giáp hộ ông Nguyễn Thành Thu DT 3,0m2. Phần DT 46,5m2, thuộc thửa đất số 95 TBĐ số LL-08, trước đây do gia đình ông Trần Đăng Nguyên đã ăn ở và sử dụng ổn định, không tranh chấp, không lấn chiếm từ trước năm 1987, nhà đất không có giấy tờ nguồn gốc. Ngày 31-9-1987, gia đình ông Nguyên bán toàn bộ nhà đất cho gia đình ông Nguyễn Đức Thắng. Phần DT 3,0m2, thuộc thửa đất số 111 TBĐ LL-08, trước đây thuộc quyền quản lý sử dụng của gia đình bà Tạ Thị Tý ở từ năm 1980 với DT 46,62m2. Đến ngày 14-1-1997, bà Tý kê khai đăng ký sử dụng đất được Sở Địa chính cấp chứng nhận (bà Tý chết). Ngày 20-11-2003, các con bà Tý bán nhà đất cho ông Nguyễn Thành Thu. Ngày 23-5-2004, ông Thu và gia đình ông Thắng, lập giấy thỏa thuận chuyển một phần DT 3m2 cho gia đình ông Thắng toàn quyền sử dụng. Phần DT 1,1m2, thuộc thửa đất 110 TBĐ LL-08, trước đây thuộc một phần DT của căn nhà số 1/33 Chu Văn an, có nguồn gốc thuộc quyền quản lý sử dụng của gia đình bà Đỗ Thị Sô (có chứng chỉ đăng ký nhà làm trên đất sử dụng do Ty Trước bạ và quản thủ điền thổ cấp năm 1957, DT 34,5m2). Khoảng năm 1962, gia đình bà Sô chuyển quyền quản lý sử dụng nhà đất cho ông Ngô Văn Doan. Khoảng năm 1966, ông Doan chuyển quyền quản lý sử dụng cho bà Hoàng Thị Hợi. Ngày 2-11-1992, bà Hợi bán nhà cho bà Nguyễn Thị Hảo. Ngày 16-10-2000, bà Hảo và thành viên trong gia đình lập giấy bán nhà cho bà Trần Thị Lan Dung. Tháng 9-2008, gia đình bà Dung chuyển phần DT 1,1m2 cho gia đình ông Nguyễn Đức Thắng toàn quyền quản lý sử dụng. Ông Thắng làm thất lạc giấy chuyển quyền quản lý sử dụng phần DT 1,1m2 (căn cứ bản cam kết của gia đình ông Thắng). Gia đình ông Thắng sử dụng ổn định phần nhà đất DT 49,7m2, không tranh chấp, không lấn chiếm; nay xin cấp GCN với DT 49,7m2.

  Sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có cá nhân, tổ chức nào khiếu nại về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Ngô Quyền - Số 19 đường Đà Nẵng, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền sẽ làm thủ tục trình UBND quận Ngô Quyền cấp GCN QSDĐ cho gia đình ông Nguyễn Đức Thắng và vợ là bà Dương Thị Nhâm tại địa chỉ nói trên.

  Số 10A Hồ Sen, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

   

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông