Ngày 17-4, niêm yết danh sách cử tri

17:10 12/03/2011

Sáng 10-3, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị hướng dẫn cán bộ các quận, huyện về một số nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Các nội dung mới được hướng dẫn gồm: một số vấn đề liên quan đến việc thành lập cách tổ chức phụ trách bầu cử; các tính tuổi thực hiện quyền bầu cử và ứng cử; lập và niêm yết danh sách cử tri; số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND; đơn vị bầu cử đại biểu HĐND; hòm phiếu; ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND; chế độ báo cáo; biên bản xác định kết quả bầu cử, biên bản tổng kết và báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn; tổng kết cuộc bầu cử.

Do Hải Phòng là một trong 10 địa phương đang thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường nên các quận, huyện, phường nơi đang thực hiện thí điểm không thành lập Ủy ban bầu cử, ban bầu cử đại biểu HĐND; trước ngày 7-4-2011 thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Bạch Long Vỹ và Ban bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn; trước ngày 17-4-2011 thành lập các tổ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

Ngày 17-4-2011 là thời hạn cuối cùng niêm yết danh sách cử tri. Cơ quan lập danh sách cử tri tiếp nhận và giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày niêm yết và phải giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết kết quả giải quyết trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

VH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông