Nghiêm túc thực hiện các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố

17:55 15/03/2023

UBND thành phố Hải Phòng vừa có ý kiến chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy.

 

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về PCCC

Theo đó, UBND thành phố đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung thuộc trách nhiệm theo chỉ đạo tại Kế hoạch số 158/KH-UBND của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy, nhất là tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ, cháy rừng, sự cố, tai nạn; định kỳ kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện.

Các đơn vị chức năng cần xử lý dứt điểm đối với các cơ sở trên địa bàn quản lý không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực; công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan tổ chức và người dân cùng giám sát.

Ngoài ra, UBND thành phố đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện ban hành văn bản phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị, phòng ban trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy; xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện và chế tài xử lý trách nhiệm cụ thể; bố trí kinh phí cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trong đó ưu tiên bố trí kinh phí tập huấn, trang bị phương tiện và duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

UBND thành phố giao các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố trong quá trình triển khai thực hiện. Công an thành phố có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Sở, ban ngành, UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông