Người xây dựng và phát triển lý luận Công an nhân dân

17:31 15/01/2016

 

Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đến thăm một đơn vị Công an trước ngày lên đường đi chiến đấu và công tác ở chiến trường miền Nam.
Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đến thăm một đơn vị Công an trước ngày lên đường đi chiến đấu và công tác ở chiến trường miền Nam.

Là một trong những học trò trung thành, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn (tên thật là Nguyễn Trọng Cảnh, sinh ngày 23-1-1916). Sinh thời, đồng chí luôn thấm nhuần, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác Công an. Trên cương vị là người giữ vị trí cao nhất của Ngành, đồng chí dành hết tâm huyết, tài năng cùng tập thể Bộ Công an xây dựng lực lượng CAND Việt Nam và đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, phát triển lý luận trong CAND.

Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác lý luận CAND, ngay sau khi được cử sang phụ trách ngành Công an, đồng chí Trần Quốc Hoàn đã triệu tập và chủ trì Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ VII, tổng kết quá trình đấu tranh của lực lượng CAND từ khi thành lập, rút ra bảy vấn đề quan trọng về một số công tác cơ bản. Đó là: công tác bảo vệ cơ quan; công tác điều tra và nghiên cứu; công tác bắt và xét xử; công tác hỏi cung; vấn đề quản chế…, kết luận nhiều vấn đề thuộc phạm vi những nguyên tắc, phương châm, chính sách, biện pháp trong đấu tranh chống phản cách mạng và tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội. đây là những vấn đề mang tính lý luận nghiệp vụ đầu tiên của Công an, đặt nền móng vững chắc trên chặng đường xây dựng, phát triển, từng bước hoàn chỉnh hệ thống lý luận CAND.

Bảy đề án công tác được Nha Công an Trung ương sử dụng để huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ qua đó giúp cho cán bộ công an nắm chắc được đường lối, phương châm, nguyên tắc của Đảng, xác định rõ phương pháp, biện pháp công tác, góp phần đưa hoạt động của lực lượng CAND ngày càng chính quy.

Mặt khác, đường lối đấu tranh chống phản cách mạng và tội phạm khác cũng được đồng chí Trần Quốc Hoàn và tập thể Bộ Công an dần dần bổ sung. Đồng chí Trần Quốc Hoàn nhấn mạnh phải nắm vững tư tưởng phòng ngừa tích cực, tiến công và tiến công liên tục bọn phản cách mạng, bọn tội phạm trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Đồng chí yêu cầu toàn lực lượng công an luôn thực hiện tốt phương châm: “nâng cao cảnh giác, không để lọt một kẻ địch, đề phòng lệch lạc, không được làm oan một người ngay”; chính sách “trấn áp kết hợp với khoan hồng, trừng trị kết hợp với giáo dục cải tạo… nghiêm trị bọn chủ mưu, thủ ác, khoan hồng những kẻ bị ép buộc, lầm đường và những kẻ hối cải, giảm tội hoặc miễn tội cho kẻ lập công, thưởng cho kẻ lập công lớn”; biện pháp “Không thể chỉ đơn độc sử dụng một hình thức đấu tranh hoặc chỉ đơn thuần dựa vào một biện pháp riêng biệt, mà phải khéo léo kết hợp hình thức đấu tranh chính trị với giáo dục tư tưởng, khéo kết hợp cải thiện dân sinh với đấu tranh chính trị; khéo kết hợp biện pháp chính trị, biện pháp quần chúng với biện pháp pháp luật, hành chính, nghiệp vụ, vũ trang…”.

Những lý luận này đã được lực lượng áp dụng thành công vào trong thực tiễn công tác, lập được nhiều chiến công vang dội trong đấu tranh với đối tượng phản cách mạng và tội phạm khác. Đây là những đóng góp trực tiếp của đồng chí về xây dựng lý luận nghiệp vụ Công an phục vụ đấu tranh bảo vệ ANTT của đất nước.

Gần 28 năm trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an, vừa là người lãnh đạo, vừa là người trực tiếp nghiên cứu lý luận, đồng chí Trần Quốc Hoàn đã cùng lãnh đạo Bộ chỉ đạo tổ chức tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm để bổ sung, phát triển và hoàn thiện hệ thống lý luận CAND. Những vấn đề  này đã trở thành “kim chỉ nam” cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động thực tiễn trong cuộc đấu tranh chống phản cách mạng, các loại tội phạm khác, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND. Những chủ trương, chính sách, phương châm, nguyên tắc đó thực sự đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả, góp phần to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Minh Phương


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích