Những điều cần biết đối với công dân vắng mặt tại nơi đăng ký thường trú chưa làm CCCD gắn chíp điện tử

12:00 09/09/2022

Theo Luật Cư trú năm 2020, từ ngày 1-1-2023 sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy chính thức không còn giá trị sử dụng. Bộ Công an khuyến cáo công dân cần làm ngay 2 điều này trước khi sổ hộ khẩu bị “khai tử”: Cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, làm CCCD gắn chíp điện tử.

Cùng với đó, đối với những trường công dân trong thời gian vắng mặt tại địa phương chưa làm CCCD gắn chíp điện tử, Bộ Công an lưu ý một số vấn đề sau:

Người dân cần nhanh chóng đi làm thẻ CCCD gắn chíp điện tử trước khi sổ hộ khẩu giấy bị “khai tử”

Một là: Nếu chưa đăng ký tạm trú thì khẩn trương đăng ký tạm trú tại nơi mình hiện tại đăng sinh sống sau đó tiến hành làm CCCD có gắn chíp điện tử.

Hai là: Những nhân khẩu vắng mặt tại nơi đăng ký thường trú sẽ căn cứ theo Luật cư trú năm 2020 ngày 1-7-2020 tiến hành xóa đăng ký thường trú.

Cụ thể, tại Điểm d, Khoản 1, Điều 24, Luật này quy định như sau:

Người dân cần nhanh chóng đi làm thẻ CCCD gắn chíp điện tử trước khi sổ hộ khẩu giấy bị “khai tử”

“Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng” thì bị xóa đăng ký thường trú.

Và theo Điểm c, Khoản 1, Điều 29, Luật này: “Công dân vắng mặt liên tục tại nơi tạm trú từ 06 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác” thì bị xóa đăng ký thường trú.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích