Ống kính an ninh

16:01 13/10/2017

Xe ba gác, tự chế không đảm bảo tiêu chí an toàn tối thiểu, tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn khi tham gia giao thông.

                  Xe tự chế lưu thông trên cầu đường bộ Tam Bạc

Hoàng Long

Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông