Ống kính anh ninh

17:08 14/09/2017

Dưới gầm cầu Quay mới được xây dựng xuất hiện tình trạng một số người lang thang mang ghế, giường đến làm nơi ăn, ở...

Một số người lang thang chiếm dụng gầm cầu làm nơi ăn, ở

Đây là khu vực đang được thành phố chỉnh trang trở thành công viên. Nếu tình trạng này không được giải quyết kịp thời, gầm cầu này trở thành nơi ăn, ở của những người lang thang, gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

Phan Tuấn