Phấn đấu kiềm chế sự gia tăng của tội phạm ma túy

17:55 15/03/2023

Để phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, bất cập, tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo 799 thành phố vừa ban hàn Kế hoạch số 22/KH-BCĐ 799 ngày 28-2-2023 về phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố năm 2023.
 Đối tượng, tang vật trong vụ án ma tuý đã được lực lượng chức năng CATP triệt xoá

Theo đó, mục tiêu mà kế hoạch này hướng tới là nhằm tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 18-6-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát ma tuý và Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31-8-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống ma tuý giai đoạn 2021-2025; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; phát huy vai trò nòng cốt của các lực lượng chuyên trách, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy,... góp phần bảo đảm TTATXH, phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH của thành phố.

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch trên, Ban Chỉ đạo 799 thành phố đã xác định rõ 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả, phấn đấu đạt một số chỉ tiêu sau:

Phấn đấu kiềm chế sự gia tăng của tội phạm ma túy, không để phát sinh các điểm, tụ điểm phức tạp; giảm dần số người nghiện ma túy, nâng cao chất lượng công tác cai nghiện và đạt 100% chỉ tiêu Chính phủ giao về điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. Giảm số xã, phường, thị trấn có ma túy; 100% số xã, phường, thị trấn phức tạp về ma túy được tập trung chỉ đạo, chuyển hóa.

Tổ chức tốt công tác điều tra cơ bản, rà soát, thống kê số người nghiện ma túy trên địa bàn thành phố, phấn đấu 100% người nghiện ma túy đều có hồ sơ theo dõi, quản lý; hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu UBND TP giao về đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc tại các Cơ sở cai nghiện ma túy năm 2023.

Mặt khác, quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh hợp pháp các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần, thuốc tân dược, thuốc thú y có chứa tiền chất ma tuý; không để xảy ra vụ việc sản xuất trái phép chất ma tuý hoặc trồng cây có chất ma túy trên địa bàn.

 Qua đó, hướng đến mục tiêu cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp và thực hiện hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu đã đề ra theo chỉ đạo của Thành uỷ, UBND TP, gắn với thực hiện hiệu quả các đề án, dự án trong Chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; các Chương trình mục tiêu khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan.

Về tổ chức thực hiện, Ban Chỉ đạo 799 thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND các quận/huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế tại địa phương mình và nội dung kế hoạch này để xây dựng kế hoạch, thực hiện đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả.

CATP thì có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo 799 thành phố hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này; tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo theo quy định…

Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông