Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng tại kỳ họp thứ 9 HĐND TP khóa XVI

13:30 07/12/2022

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng nêu rõ, năm 2022, tình hình phát triển kinh tế-xã hội cả nước và thành phố có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn trong bối cảnh dịch bệnh và tình hình chính trị, kinh tế, an ninh thế giới diễn biến theo xu hướng phức tạp, tác động bất lợi đến sự ổn định an ninh, kinh tế thế giới.
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa XVI

Mặt khác, kinh tế trong nước cũng phát sinh nhiều vấn đề mới, phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế- xã hội của cả nước nói chung và Hải Phòng nói riêng. Tuy nhiên, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố, sự đồng thuận chung tay đầy trách nhiệm của Nhân dân thành phố và cộng đồng doanh nghiệp, chính quyền thành phố điều hành ứng phó kịp thời, thích ứng linh hoạt.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, đồng chí nhiệt liệt biểu dương tinh thần cố gắng, nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thành phố có những đóng góp quan trọng vào thành công chung của thành phố trong năm 2022.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Thành ủy nghiêm túc chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong năm 2022 như: Một số chỉ số phát triển kinh tế - xã hội chưa hoàn thành các mục tiêu đề ra; mặc dù rất nỗ lực, cố gắng duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong 7 năm liên tục nhưng 2 năm 2021-2022 đều chưa hoàn thành mục tiêu đề ra và chưa bảo đảm theo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16; các chỉ số quan trọng mặc dù đạt cao so với cả nước nhưng vẫn không đạt kế hoạch đề ra như: chỉ số sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, tổng vốn đầu tư toàn xã hội...

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều quyết sách quan trọng, có tác động to lớn và trực tiếp đến đời sống của Nhân dân, nổi bật là nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2023; về ngân sách nhà nước trên địa bàn; về kế hoạch đầu tư công... và nhiều nội dung quan trọng khác được triển khai thực hiện trong năm 2023.

Để kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khoá XVI  đạt chất lượng và thành công tốt đẹp, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị HĐND thành phố tập trung một số nội dung sau: Tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, khách quan, trí tuệ, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân để thảo luận kỹ lưỡng, làm rõ hơn, sâu sắc và toàn diện hơn nữa tình hình, những kết quả đạt được và những nút thắt, hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ khác trong năm 2022; đồng thời, chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, nhất là các nguyên nhân chủ quan và rút ra các bài học kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện trong thời gian tới.

Đối với các Nghị quyết quan trọng liên quan đến sự chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của thành phố trong năm 2023, đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, phân tích, đánh giá, đóng góp nhiều ý kiến làm rõ tính hiệu quả, các giải pháp đột phá để HĐND thành phố quyết nghị, thông qua, bảo đảm khách quan, phù hợp và có tính khả thi cao trong triển khai thực hiện, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả, cũng như tháo gỡ các khó khăn, rào cản, phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở.

Để các Nghị quyết của HĐND thành phố thực sự tác động và phát huy tích cực đến tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đề nghị HĐND thành phố, UBND thành phố, các cơ quan liên quan nhanh chóng cụ thể hóa và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của kỳ họp.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND và đại biểu HĐND; đẩy mạnh hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn, giải trình nhất là đối với Uỷ ban nhân dân các cấp và các sở, ngành liên quan trong việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố và địa phương trong năm 2023; chú trọng giám sát việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong phát triển kinh tế xã hội thành phố và các địa phương; chú trọng giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, đi đầu trong việc số hóa các hoạt động nghiệp vụ của HĐND thành phố.

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông