Phát động phong trào xây dựng nếp sống văn hoá giao thông

16:59 11/02/2011

Công đoàn ngành giao thông vận tải có 42 công đoàn cơ sở trực thuộc với 5.256 cán bộ CNVC - người lao động.
Công đoàn ngành giao thông vận tải có 42 công đoàn cơ sở trực thuộc với 5.256 cán bộ CNVC - người lao động.

Trong năm 2010, lãnh đạo các công đoàn cơ sở đã tích cực vận động cán bộ CNVC - người lao động đoàn kết thi đua lao động sản xuất; chủ động, sáng tạo triển khai nhiều công trình dự án; liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài ngành trên phạm vi cả nước để tìm kiếm thêm công ăn việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người lao động.

Kết quả, trong năm 2010, các nhiệm vụ lĩnh vực ngành quản lý, khai thác, phục vụ đều vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Điển hình, vận tải khách đường bộ trên các tuyến cố định liên tỉnh và nội thành đã thực hiện đưa đón vận chuyển 7,4 triệu lượt khách, tăng 16% so với năm 2009. Vận tải khách đường thuỷ đạt 2,36 triệu lượt khách, tăng 5,3%...

Lương thu nhập bình quân chung trong toàn ngành đạt 3 triệu đồng/người/tháng; cá biệt có đơn vị thu nhập bình quân đạt từ 4-6 triệu đồng/người/tháng như Cty TNHH vận tải Hoàng Long, Cty TNHH thương mại Đoàn Xuân, Cty TNHH vận tải Bus Hải Phòng. Toàn ngành có 11/42 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị vững mạnh xuất sắc”, 11/42 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị vững mạnh”…

Năm 2011, Công đoàn ngành giao thông vận tải đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu, thi đua. Trong đó, công đoàn cơ sở vận động cán bộ CNVC - người lao động tích cực tham gia phong trào xây dựng nếp sống văn hoá giao thông, chấp hành nghiêm các quy định về TTATGT là chỉ tiêu thi đua trọng tâm.


DL


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha