Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Minh Cường làm việc với Sở NN&PTNT về chuyển đổi số

16:39 01/06/2022

Chiều 1-6, Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Minh Cường dẫn đầu đoàn công tác của thành phố đã có buổi làm việc với Sở NN&PTNT về tình hình thực hiện chuyển đổi số trong NN&PTNT.
Lãnh đạo Sở NN&PTNT báo cáo kết quả triển khai

Thực hiện Quyết định 284/QĐ-UBND, ngày 24-1-2022 của UBND TP ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ-TU, ngày 26-10-2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thời gian qua, Sở NN&PTNT đã thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) chuyển đổi số, tổ giúp việc; ban hành quy chế hoạt động, chương trình công tác năm 2022 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số trong NN&PTNT theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, UBND TP. Công tác tuyên truyền được đơn vị chú trọng đẩy mạnh.

Nhờ đó, tính đến nay, công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp của sở đã đạt được một số kết quả sau: 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc sở tham gia mở dữ liệu, cung cấp dữ liệu mở phục vụ chuyển đổi số của TW, thành phố, ngành; trên 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng; 86,2%/100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% sử dụng các phần mềm ứng dụng CNTT trong công tác quản lý cán bộ, nghiệp vụ kế toán và các nghiệp vụ khác (nếu có).

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo

Trên 220 sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản có tham gia giao dịch thương mại điện tử; trên 100 sản phẩm nông sản được truy xuất nguồn gốc; 356/357 tàu cá khai thác thuỷ sản có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (đạt 99,72%)…

Đại diện Sở TT&TT phát biểu tại hội nghị

Cùng với đó, sở đã phối hợp với Sở KH&CN đặt hàng 4 nhiệm vụ nghiên cứu KHCN; các cơ quan, đơn vị thuộc sở đã triển khai ứng dụng, vận hành các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và các nền tảng công nghệ sẵn có trên các lĩnh vực. Công tác chuyển đối số trong sản xuất, tiêu thụ nông sản từng bước được quan tâm triển khai đạt được những kết quả tích cực ban đầu.

Đại diện phòng chức năng Sở NN&PTNT giải đáp các ý kiến thắc mắc của đoàn công tác

Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ thành phố giao, sở đã tiến hành khảo sát, lập đề cương, dự toán, điều chỉnh tên nhiệm vụ, quy mô, phạm vi thực hiện cho phù hợp với thực tiễn, khung kiến trúc của Bộ NN&PTNT; đáp ứng yêu cầu tạo dữ liệu mở/nền tảng cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng; tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia theo lĩnh vực; phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của sở và thành phố. Đồng thời báo cáo UBND TP xem xét, đồng ý chủ trương, bố trí kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ tổ chức hội thảo kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong nông nghiệp, nông thôn…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp của thành phố vẫn còn khó khăn, vướng mắc.

Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Minh Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Sau khi nghe đại diện các sở, ngành, đơn vị tư vấn trao đổi, thảo luận về kết quả và phương hướng chuyển đổi số trong NN&PTNT đến năm 2025 (dự thảo đề án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trình UBND TP), phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Minh Cường đề nghị, thời gian tới Sở NN&PTNT cần tập trung xây dựng đề án chuyển đổi số ngành đồng bộ với cơ sở dữ liệu của Bộ NN&PTNT. Trong đó, chú trọng xây dựng kiến trúc hệ thống, các ứng dụng phục vụ chuyên ngành.

Phó Chủ tịch yêu cầu việc cập nhật dữ liệu cho 7 lĩnh vực thuộc ngành, quan điểm cần phải chia giai đoạn để bảo đảm thực hiện được tốt nhất. Đối với dữ liệu để quản lý sản phẩm nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, trồng trọt và bảo vệ thực vật phải bảo đảm phục vụ cán bộ và người dân dễ dàng truy cứu...

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích