Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08): Phát động phong trào thi đua “Ba tự giác”

20:50 06/05/2019

Sáng nay 6-5, Phòng CSGT đường bộ - Đường sắt (PC08) - Công an thành phố tổ chức Hội nghị Phát động phong trào thi đua “Ba tự giác” trong toàn lực lượng. Thượng tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc Công an thành phố đến dự và phát biểu chỉ đạo. Các đồng chí lãnh phòng nghiệp vụ Công an thành phố cùng dự.

Trên cơ sở Nghị quyết số 15-NQ/ĐU (PC08) của Đảng ủy Phòng PC08 về nhiệm vụ công tác bảo đảm TTATGT và xây dựng lực lượng CSGT đường bộ - Đường sắt năm 2019; căn cứ chỉ tiêu thi đua Quý II-2019, Phòng PC08 xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Ba tự giác” bao gồm: “Tự rèn luyện”, “Tự quản” và “Tự kiểm tra” trong toàn đơn vị. Trong đó, “Tự rèn luyện”, bao gồm rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ. “Tự quản” là quản lý thời gian công tác, khối lượng công việc được giao; tự quản các thiết bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện, giấy tờ do ngành trang cấp. “Tự kiểm tra” đó là tự kiểm tra đánh giá hiệu quả, chất lượng công việc được giao; việc chấp hành các quy định, quy trình, quy chế làm việc của Ngành, của Công an thành phố và của đơn vị; việc tham gia hoạt động tập thể, phong trào thi đua chung do đơn vị và CATP phát động.

Trên cơ sở các nội dung “Ba tự giác”, Phòng PC08 xây dựng tiêu chí thi đua đến các đội, trạm, tổ chức, đoàn thể và từng cá nhân CBCS cho từng nội cụ thể. Các nội dung “Tự rèn luyện”, “Tự quản” và “Tự kiểm tra” được cụ thể hóa thành văn bản để các đội, trạm, tổ chức, đoàn thể, cá nhân ký cam kết thực hiện; xây dựng lên quy chế làm căn cứ để kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật rõ ràng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc Công an thành phố ghi nhân, biểu dương Đảng ủy, lãnhđạo  Phòng PC08 đã chủ động, tự giác đi đầu trong việc phát động phong trào thi đua “Ba tự giác”. Việc này có ý nghĩa quan trọng, thiết thực vì gắn liền với việc xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CSGT mà Phòng PC08 đã và đang quyết tâm thực hiện được Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố  ghi nhận đánh giá cao.

Thượng tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc CATP chỉ đạo hội nghị

Để phong trào thi đua “Ba tự giác” sớm đi vào thực tiễn đời sống chiến đấu, Thượng tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc Công an thành phố cũng yêu cầu  trong quá trình thực hiện phòng trào “Ba tự giác” phát huy vai trò cấp ủy, người lãnh đạo gương mẫu đi đầu; gắn phong trào “Ba tự giác” với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; phong trào xây dựng hình ảnh người CSGT… Trong quá trình thực hiện, việc tuyên truyền, quán triệt, cam kết gắn với kiểm tra, thanh tra, giám sát nội bộ để việc thực hiện được nghiêm túc và thực chất, tránh hình thức, phô trương nhưng không hiệu quả.

Tại hội nghị, chỉ huy các đội, trạm, tổ chức, đoàn thể đã ký cam kết thực hiện có hiệu quả nội dung “Ba tự giác” trong toàn lực lượng CSGT Đường bộ - Đường sắt (ảnh dưới) ./.

Chỉ huy các đội, trạm, đoàn thể, tổ chức trực thuộc Phòng PC08 ký kết thi đua thực hiện hiệu quả phong trào "Ba tự giác"
Đại diện CBCS thuộc các đội, trạm (Phòng PC08) ký kết giao ước thi đua thực hiện hiệu quả nội dung "Ba tự giác"

Đoàn Lanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông