Phòng trưng bày "Hải Phòng cuối thế kỷ XIX đến cách mạng tháng 8 năm 1945"

12:22 18/08/2017

Ngân Phạm - Xuân Hạ