Phường Đồng Quốc Bình với mô hình Tổ dân phố bình yên

15:00 21/04/2010

Phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền vừa mở hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, triển khai chương trình công tác năm 2010 và triển khai điểm mô hình "Tổ dân phố bình yên”.

Một góc đường Nguyễn Bình - phường Đồng Quốc Bình
Một góc đường Nguyễn Bình - phường Đồng Quốc Bình

Năm 2009, phường Đồng Quốc Bình đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, cán bộ nhân dân tích cực, tự giác tham gia giữ gìn ANTT. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được củng cố, nhân rộng và đạt hiệu quả thiết thực. Năm 2009, ANCT trên địa bàn phường tiếp tục ổn định, giữ vững, không để xảy ra đột xuất bất ngờ.

TTATXH có chuyển biến tiến bộ, số vụ án xảy ra giảm 15%, tỷ lệ phá án đạt 80,3%, riêng trọng án không xảy ra, các mục tiêu cơ bản về phòng chống tội phạm, phòng, chống kiểm soát ma túy, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em đạt kết quả cao. Qua 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an phường đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao, TNGT đường bộ đều giảm ở cả 3 tiêu chí...

Năm 2010, tiếp tục củng cố, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phường Đồng Quốc Bình tập trung triển khai điểm mô hình "Tổ dân phố bình yên". Nội dung chính trong mô hình này là xây dựng mối đoàn kết thống nhất cao trong cấp ủy, chi bộ, đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội, tổ dân phố và cán bộ nhân dân; chủ động phát hiện, hòa giải kịp thời các mâu thuẫn nội bộ.

Cán bộ nhân dân, tổ dân phố chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ tiêu pháp lệnh về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Cán bộ nhân dân, tổ dân phố tham gia tích cực, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác liên quan đến ANTT, thực hiện tốt mục tiêu “3 giảm, 1 không”; triển khai tốt các chuyên đề mô hình quản lý giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật, không mắc TNXH...


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông