Quận đoàn Kiến An: 80 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng

17:21 25/05/2020

Năm qua, triển khai công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, Quận đoàn Kiến An đã tiếp tục đầu tư, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động Đoàn, Hội để tăng sức hấp dẫn, lôi cuốn thanh thiếu niên tham gia hưởng ứng.
Kết nạp Đảng viên mới tại các tổ dân phố

Đồng thời đơn vị chú trọng duy trì, phát triển các mô hình CLB tổ, đội, nhóm thanh niên theo ngành nghề, sở thích và các nhu cầu chính đáng khác của thanh niên; Tăng cường sử dụng các trang mạng xã hội để đoàn kết, tập hợp, định hướng thanh thiếu niên. Chú trọng nâng cao hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên các cấp; đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Đáng chú ý, để tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị, song song với việc tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, Quận đoàn quan tâm phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Nhờ đó, trong năm, toàn quận Kiến An có 102 đoàn viên ưu tú được tổ chức Đoàn giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, 80 đoàn viên ưu tú đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng...

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông