Quận đoàn Ngô Quyền: Giới thiệu bồi dưỡng, kết nạp 91 đoàn viên ưu tú vào Đảng

17:12 02/06/2020

Năm qua, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Quân đoàn Ngô Quyền đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, thực hiện chương trình “Bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp”.

Theo đó, đơn vị đã cụ thể hóa kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch số 477/KH-UBND ngày 8-4-2016 của UBND TP về triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2020 bằng Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên quận.

Đáng chú ý, tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; phát hiện, lựa chọn những gương đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn và nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp, Quận đoàn đã chú trọng giới thiệu những đoàn viên ưu tú là công nhân trực tiếp sản xuất, thanh niên trên địa bàn dân cư, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, cán bộ đoàn cơ sở. Trong năm 2019, Ban Thường vụ Quận đoàn đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận mở 1 lớp bồi dưỡng kiến thức đối tượng cảm tình Đảng cho 86 ĐVTN ưu tú; giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp 91/124 đoàn viên ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Ngoài ra đơn vị đã tổ chức thành công sinh hoạt chuyên đề “Thanh niên với Đảng – Đảng với thanh niên” cấp quận; tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông