Quận Dương Kinh: Ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm

  16:06 02/10/2022

  UBND quận Dương Kinh vừa ban hành văn bản cầu các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

  Cụ thể, UBND quận Dương Kinh yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt đối với sản phẩm rau, củ, quả tươi; sản phẩm thịt gia súc, gia cầm phải có dấu kiểm soát giết mổ trên thân thịt hoặc tem kiểm soát giết mổ trên sản phẩm bao gói sẵn; ghi nhãn hàng hóa; quyền lợi người tiêu dùng.

  Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thẩm định theo kế hoạch hoặc đột xuất (khi có dấu hiệu vi phạm). Khi phát hiện vi phạm cần tổ chức điều tra, truy xuất, thu hồi, xử lý hàng hóa vi phạm và các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

  Tăng cường các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

  Ngoài ra, các đơn vị liên quan trên địa bàn quận tăng cường hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở sản xuất ban đầu thực hiện nghiêm túc Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Rà soát và yêu cầu các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng sản xuất, kinh doanh có điều kiện (sản xuất giò, chả; nem chua; đậu phụ, sứa…).

  Các đơn vị thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định; có trách nhiệm đăng ký tại Bộ phận Một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại số 5, phố Chiêu Hoa, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng để làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm theo quy định.

  Nếu các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng kinh doanh có điều kiện khi hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm nhưng đã hết hiệu lực, trừ trường hợp không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định tại khoản 1, Điều 12, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tổ chức; quy định tại khoản 2 Điều 18, Nghị định số 115/2018/NĐCP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8, Điều 1, Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ).

  VŨ DUYÊN

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông