Quận Dương Kinh nhân rộng các điển hình học và làm theo Bác

09:03 29/09/2021

Sáng 28-9, tại Hội trường Trung tâm hành chính quận Dương Kinh, Ban Thường vụ Quận ủy Dương Kinh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; lãnh đạo Quận ủy - HĐND – UBND quận; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo Đảng ủy các phường cùng các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn quận.
Các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quận Dương Kinh khen thưởng

Trong những năm qua, việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được quận Dương Kinh thực hiện nghiêm túc. Công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh.

Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Quận uỷ ban hành 1 chương trình, 7 kế hoạch; Ban Tuyên giáo Quận ủy ban hành 2 kế hoạch, 5 hướng dẫn về học tập các chuyên đề hằng năm, sơ kết kết quả thực hiện theo từng giai đoạn.

Năm 2020, trước diễn biến phức tạp về dịch bệnh Covid-19, thực hiện sự chỉ đạo của Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy hướng dẫn cấp ủy các chi, đảng ủy trực thuộc Quận ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận học tập Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đề nghị cán bộ, đảng viên, hội viên tự nghiên cứu qua tài liệu, qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Giao lưu với các cá nhân điển hình tiêu biểu trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo sự tin tưởng tuyệt đối của cán bộ, đảng viên và Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương...

Những kết quả đã đạt được trong thực hiện “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở quận Dương Kinh đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã biểu dương và ghi nhận kết quả các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân trên địa bàn quận Dương Kinh đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị thời gian qua.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn quận tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng tạo sức lan tỏa sâu rộng; các cấp, các ngành tiếp tục triển khai việc xây dựng các chuẩn mực về đạo đức trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đăng ký các mô hình hay, cách làm mới trong việc học tập và làm theo Bác…

Nhân dịp này, quận Dương Kinh đã khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông