Quận Dương Kinh: Tổng thu ngân sách 10 tháng đạt trên 330 tỷ đồng

13:52 07/11/2017

Trong 10 tháng năm 2017, quận Dương Kinh đã thực hiện đồng thời các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp thục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo ổn định tình hình ANCT, TTATXH

Kinh tế đô thị Dương Kinh có nhiều khởi sắc

Tổng thu ngân sách trong 10 tháng đạt trên 330 tỷ đồng, đạt gần 100% kế hoạch năm; trong đó thu trên địa bàn 106 tỷ 275 triệu đồng, đạt 71,8% kế hoạch quận giao; thuế ngoài quốc doanh đạt 44 tỷ 516 triệu đồng, đạt 84,31%kế hoạch; tiền thuê đất ước đạt 17 tỷ 379 triệu đồng, đạt trên 108 % kế hoạch; thuế trước bạ ước đạt 18 tỷ  363 triệu đồng, đạt hơn 61% kế hoạch…

Tổng giá trị sản xuất tháng 10 trên địa bàn quận ước thực hiện là 594 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đạt 5712 tỷ đồng, đạt 85,82% kế hoạch, tăng 16,21% so với cùng kỳ. Trong đó giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng  là 335 tỷ, lũy kế 10 tháng là 3258 tỷ đồng, đạt khoảng 84,84% kế hoạch, tăng trên 16% so với cùng kỳ; giá trị thương mại dịch vụ đạt 192 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đạt 2.062 tỷ đồng, đạt 86,93% và  tăng gần 20% so với cùng kỳ…

Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích