Quận Hồng Bàng tích cực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo

12:00 09/09/2022

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hồng Bàng vừa phối hợp với Ban Đoàn kết Công giáo quận tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo quận Hồng Bàng giai đoạn 2017 - 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2022 – 2027.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN quận Hồng Bàng Nguyễn Thị Thanh Vân đánh giá: Trong giai đoạn 2017 - 2022, Ban Đoàn kết Công giáo quận Hồng Bàng là cầu nối đoàn kết rộng rãi mọi người công giáo đồng hành, đồng tiến cùng toàn thể Nhân dân trong quận tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội theo đường hướng “sống phúc âm giữa lòng dân tộc” để phục vụ hạnh phúc của mọi người. Người Công giáo trên địa bàn quận đều thực hiện tốt bổn phận và trách nhiệm của mình đối với đất nước, địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, luôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chăm lo gia đình vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Qua đó góp phần thực hiện tốt các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy rộng khắp, góp phần cùng quận thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng quận ngày càng phát triển.

Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng Nguyễn Minh Tuấn trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn kết công giáo trên địa bàn quận

Trong thời gian tới, đặc biệt là trong giai đoạn 2022 - 2027, Ban Đoàn kết Công giáo quận Hồng Bàng tiếp tục tuyên truyền vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương, thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng tôn giáo, thực hiện tốt nội dung phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, “Kính Chúa yêu nước” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động khác. Vận động bà con giáo dân bảo đảm an ninh trật tự, đoàn kết Lương - Giáo, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế làm giàu chính đáng, tăng hộ làm kinh tế giỏi, phấn đấu xây dựng tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa. Tuyên truyền trong giáo dân đề cao tinh thần cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng tôn giáo kích động chống phá Đảng, chính quyền; chung tay cùng Nhân dân cả nước bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN quận Hồng Bàng Nguyễn Thị Thanh Vân tham dự lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 và tặng quà lớp học Phổ cập giáo dục – Giáo xứ chính tòa Hải Phòng.

Cùng với đó, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc, tích cực vận động bà con giáo dân tham gia hưởng ứng các hoạt động từ thiện nhân đạo, xây dựng ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng; tích cực phòng chống dịch bệnh. Quan tâm đến quyền và đời sống vật chất, tinh thần của người Công giáo. Thường xuyên phản ánh với Đảng, chính quyền các cấp những tâm tư nguyện vọng của giáo dân để được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật. Đề xuất động viên khen thưởng kịp thời các điển hình tiêu biểu trong đồng bào Công giáo để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức tôn giáo ở địa phương...

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông