Quận Kiến An: Cấp 535 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

11:04 25/11/2019

Từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Kiến An tiếp tục phát triển ổn định. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống đều tăng so với cùng kỳ năm 2018.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 4.939,209 tỷ đồng

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và xây dựng do quận quản lý trong 10 tháng qua đạt 406,571 tỷ đồng, bằng 83,33% KH, tăng 9,1%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 4.939,209 tỷ đồng, bằng 83,45% KH, tăng 20,46%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 869,247 tỷ đồng, bằng 83,4% KH, tăng 20,39%.

Đáng chú ý, trong 10 tháng qua, địa phương đã cấp 535 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bằng 92% so cùng kỳ. Trong đó cấp mới 452 giấy, cấp lại 83 giấy (Riêng trong tháng 10 cấp 60 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

Ở lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của quận đạt 73,994 tỷ đồng, bằng 60,96% KH, tăng 2,48% so với cùng kỳ.

Từ này đến cuối năm, địa phương phấn đấu duy trì tốc độ phát triển kinh tế, hoàn thành các chỉ tiêu KH năm; tiếp tục nắm bắt tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển; tăng cường quản lý điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân; tiếp tục triển khai hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nội đồng và giao thông khu dân cư năm 2019...

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích