Quận Kiến An: Hỗ trợ kịp thời, đúng quy định các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 được hưởng trợ cấp

09:35 02/12/2021

Thời gian qua, triển khai công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số, gia đình, trẻ em, quận Kiến An đã đẩy mạnh công tác rà soát, quản lý, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn hoạt động theo đúng quy định của nhà nước, đảm bảo các quy định phòng, chống dịch.

Quản lý chặt chẽ, hướng dẫn các cơ sở hành nghề y, dược tự nhân hoạt động theo đúng quy định. Đồng thời địa phương đã chú trọng tăng cường chỉ đạo, thành lập các đoàn kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn; duy trì công tác tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; triển khai hiệu quả các hoạt động về công tác DS-KHHGĐ theo kế hoạch đã xây dựng.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội, địa phương đã tiến hành chi trả trợ cấp ưu đãi cho 1.700 người có công với cách mạng trên địa bàn với tổng kinh phí 2,7 tỷ đồng, đảm bảo an toàn, kịp thời, đúng đối tượng. Thẩm định đối tượng người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở (đợt 6) cho 62 đối tượng theo Quyết định 22/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, tính từ ngày 15-9-2021 quận Kiến An không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020. Quận đã tổ chức tập huấn rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2022-2025.

Cùng với đó, quận Kiến An đã tăng cường quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới trên địa bàn; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; chỉ đạo các địa phương, các phòng, ban, đơn vị, tập trung cao cho công tác rà soát, lập hồ sơ các đối tượng được hưởng trợ cấp bảo đảm kịp thời, đúng quy định…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông