Quận Kiến An: Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2017 đạt 4.088 tỷ đồng

20:27 09/01/2018

Năm 2017, quận Kiến An đã tập trung quyết liệt, thực hiện những giải pháp, chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước. Do đó, 5 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp do quận quản lý thực hiện 408,6 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 9% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa toàn quận thực hiện 4.088 tỷ đồng, đạt 100,4% kế hoạch, tăng 19,5% so  với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống thực hiện 717,9 tỷ đồng, đat 10% kế hoạch; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản thực hiện 114,6 tỷ đồng, đạt 100,9% kế hoạch, tăng 3,8% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 544,039 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch, tăng 21% so với cùng kỳ, trong đó thu do thuế và tài chính đảm nhiệm là 300,331 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, tăng 25% so với cùng kỳ… 

Hồng Hải

Bình luận của bạn về bài viết...

Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông