Quận Lê Chân: Khen thưởng 30 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân (giai đoạn 2009 – 2019)

10:43 17/08/2019

UBND quận Lê Chân vừa tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân (giai đoạn 2009 – 2019).

Thời gian qua, quận Lê Chân đã tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân (giai đoạn 2009 – 2019); công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân đã đi vào nền nếp, có nhiều đổi mới; nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc xây dựng khu vực phòng thủ được nâng cao.

Bí thư quận ủy Lê Chân Lê Trung Kiên tặng giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Bên cạnh đó, các lực lượng vũ trang quận, lực lượng thường trực, dự bị động viên và dân quân tự vệ được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Hàng năm, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được quận Lê Chân hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, đảm bảo chất lượng, an toàn.

Thực hiện nghiêm túc chế độ huấn luyện cho các đối tượng; tổ chức thành công 02 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ quận năm 2013 và năm 2018; hàng năm tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn sát với thực tiễn của địa phương. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững mạnh; giữ vững môi trường ổn định để quận phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thời gian tới, quận Lê Chân tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ, lực lượng vũ trang quận vững mạnh, có chất lượng, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; nắm chắc và xử lý các tình huống về quốc phòng - an ninh theo quy định của pháp luật; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, chỉ tiêu kiểm tra sẵn sàng động viên, huấn luyện quân nhân dự bị hàng năm.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh; chủ động đấu tranh, kịp thời phát hiện, xử lý kiên quyết với các hoạt động cơ hội chính trị, chống đối; tăng cường các biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch…

Tại hội nghị, đã có 30 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng giấy khen.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích