Quận Lê Chân: Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh

19:17 26/11/2022

Sáng 25-11, quận ủy Lê Chân tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Trần Thu Hương - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Trần Thu Hương, Bí thư quận ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Quận ủy Lê Chân đã nghiêm túc chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết ở các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt hiệu quả các nguyên tắc, quan điểm, mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, địa phương luôn coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm về Tổ quốc của cán bộ, đảng viên và nhân dân; chủ động đấu tranh làm thất bại các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, giữ được môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cùng với đó, Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo việc gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; chỉ đạo lực lượng vũ trang thường xuyên duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ.

Bên cạnh đó, địa phương luôn chú trọng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng an ninh; Công tác huấn luyện, diễn tập được quan tâm và đạt kết quả khá toàn diện; Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quận từng bước được nâng lên; Hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh được tăng cường; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết, thời gian tới, quận ủy Lê Chân xác định 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, trong đó tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện Đề án Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ quận và diễn tập chiến đấu phòng thủ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngoài ra, Quận Lê Chân tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cách mạng trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”; kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự các phường; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng;  xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận, nhất là xây dựng “thế trận lòng dân vững chắc” làm nền tảng cho thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông