Quan tâm hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở

14:30 12/07/2018

Thời gian qua, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở tiếp tục được quan tâm hoàn thiện, từng bước phát huy vai trò, chưc năng hoạt động, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân.

Cắt băng khánh thành nhà văn hóa thôn 2, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên

Thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, toàn thành phố hiện có 1 trung tâm văn hóa thành phố, 14 trung tâm văn hóa thông tin quận, huyện; 10/15 quận, huyện có trung tâm thể dục thể thao; 191/223 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa, 866/2563 làng, thôn, tổ dân phố văn hóa có nhà văn hóa, khu thể thao.

Trong toàn thành phố cũng có 90/139 xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có nhà văn hóa xây dựng riêng biệt, tách khỏi trụ sở UBND xã.

Cùng với đó, Hải Phòng hiện có 51 xã đạt tiêu chuẩn tiêu chí 06 (về cơ sở vật chất văn hóa) trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thông mới.

HT

Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông