Quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa 12

17:10 04/01/2017

 

Ngày 3-1, tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, chủ trì hội nghị cán bộ thành phố quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa 12 (ảnh).

Quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nêu rõ, Đại hội 12 của Đảng đã đề ra yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Hội nghị Trung ương 4 đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái về đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Phân tích về những ưu điểm, hạn chế và khuyết điểm cũng như các nguyên nhân khách quan và chủ quan mà NQTW4 đã đánh giá, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đi sâu vào 14 nội dung lớn, là những yêu cầu trọng tâm trong các nhóm giải pháp, nhiệm vụ.

Đồng chí nêu rõ, nghị quyết lần này có một số giải pháp mới, mạnh mẽ, quyết liệt như: đổi mới và phải học tập lý luận chính trị; cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cơ chế kiểm soát quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước, công khai kết quả xử lý vi phạm; sự thống nhất về chính sách và kỷ luật giữa Đảng và Nhà nước; hợp đồng có thời hạn với viên chức; tăng thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu để xử lý cán bộ thuộc quyền; tăng cường sự giám sát của nhân dân trong xây dựng Đảng; phát huy vai trò của báo chí, các cơ quan truyền thông; có cơ chế tạo động lực như chính sách về tiền lương, nhà ở…

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

 Thông tin về tình hình kinh tế xã hội thành phố năm 2016, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2017, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành yêu cầu các cấp ủy Đảng cần bám sát tình hình thực tiễn, gắn các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Đồng chí khẳng định, đây là những nội dung lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì vậy các cấp ủy Đảng cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và toàn diện, thống nhất cao về ý chí và hành động ở từng ngành, đơn vị, địa phương, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.

Đồng chí nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị đang vào cuộc, đang chuyển động theo hướng tích cực, nhân dân đang đặt kỳ vọng vào thực hiện. Đây vừa là đòi hỏi, vừa là thời cơ rất thuận lợi của Đảng bộ thành phố cho việc thực hiện hiệu quả nghị quyết, tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi NQTW4 khóa 12, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đưa Hải Phòng vào thời kỳ phát triển mới, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, đã quán triệt Chương trình hành động của Thành ủy, thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW; đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP quán triệt các Nghị quyết 05 và 06-NQ/TW và Chương trình hành động của Ban thường vụ Thành ủy thực hiện các Nghị quyết 05, 06-NQ/TW; đồng chí Nguyễn Hữu Doãn - Ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy triển khai kế hoạch của Ban thường vụ Thành ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các kết luận, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 12.

* Cùng ngày, đại biểu tham dự hội nghị đã hưởng ứng phát động của Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN TP, tiến hành quyên góp ủng hộ đồng bào Nam Trung bộ bị ảnh hưởng của lũ lụt.

LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha