Quận ủy Dương Kinh: Trên 2.000 đảng viên tham dự Hội nghị chuyên đề năm 2023

18:38 09/03/2023

Quận ủy Dương Kinh vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 01/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 “Về khai thác, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố”.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Trung tâm hành chính quận tới 9 điểm cầu các phường và Trung tâm Y tế quận. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, trên 2000 đảng viên trực tiếp dự tại các điểm cầu.

 Các đảng viên tham dự đã được đồng chí Nguyễn Văn Hiểu - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt nội dung Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 01/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về “Khai thác, huy động, sử dụng hieu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố”.

Hội nghị đã quán triệt, triển khai, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết 07-NQ/TU và chuyên đề 2023 trong toàn thể cán bộ, đảng viên.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu trung tâm quận Dương Kinh

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Trưởng ban Ban Tuyên giáo Quận ủy quán triệt Chương trình hành động số 45 ngày 09/01/2023 thực hiện NQ số 07 của Thành ủy; tập trung 10 nhiệm vụ: Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 07-NQ/TU và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy, Quận ủy, các cấp ủy trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; Đề cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng và người đứng đầu. Đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng;

Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, cổ động. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Dương Kinh. Lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực khoa giáo; Tăng cường nắm bắt, tổng hợp và định hướng dư luận xã hội; Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ; đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ công tác tư tưởng.

Sau hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa, các đồng chí cán bộ, đảng viên thực hiện viết thu hoạch và xây dựng bản cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông