Quận ủy Dương Kinh: Hoàn thiện Đề án hợp nhất các Văn phòng Quận ủy, HĐND và UBND

09:34 06/09/2018

Ban Thường vụ Quận ủy Dương Kinh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ tháng 8, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9.

Đồng chí Đào Văn Ninh, Bí thư quận ủy Dương Kinh chủ trì hội nghị

Trong tháng 8, tình hình kinh tế của quận tiếp tục phát triển; một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản đạt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 15,67%; giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ tăng 19,76%.

Đặc biệt, một số chỉ tiêu, sắc thuế đạt cao như thu tiền thuê đất đạt 154,17%; thu thuế ngoài quốc doanh đạt 83,38%, thu tiền sử dụng đất đạt 91,65% kế hoạch thành phố giao.

Bên cạnh đó, công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, ANCT-TTATXH được giữ vững. Các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc,

Trong thời gian tới, quận ủy Dương Kinh tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tháng 9.

Trong đó, tập trung hoàn thành việc tổ chức quán triệt, triển khai các Kế hoạch, Chương trình hành động của BTV Quận ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).

Chủ động tiếp thu, hoàn thiện Đề án thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung của khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận và Đề án hợp nhất Văn phòng Quận ủy với Văn phòng HĐND&UBND quận theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy. Nắm bắt chặt chẽ tư tưởng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả, đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông