Quận uỷ Dương Kinh: Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIIII của Đảng

15:22 03/10/2021

Sáng 3-10, Quận uỷ Dương Kinh tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Hội nghị tổ chức dưới hình thức trực tuyến kết nối tới 31 điểm cầu thuộc các Chi, Đảng bộ trực thuộc Quận uỷ với số lượng 2.700 Đảng viên.
Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Giáo sư Hoàng Chí Bảo nguyên Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện khoa học nghiên cứu nhân tài - nhân lực giới thiệu chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chuyên đề nhằm quán triệt sâu hơn nữa văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trang bị cho cán bộ, đảng viên, nhân dân những nhận thức mới, kiến thức, tư duy mới, quyết tâm mới… để có thêm cơ sở, động lực phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đây là chuyên đề mang tính tổng hợp cao về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.  

Nghiên cứu, thực hiện hiệu quả các giải pháp đó là nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn sự vào cuộc của toàn xã hội.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích