Quyết liệt triển khai “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố

07:46 21/08/2023

Thực hiện hiệu quả chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (Điện lực Hải Phòng) đang triển khai đồng bộ hiệu quả nhiều giải pháp nhằm tiết giảm chi phí, cấp điện ổn định phục vụ các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo đó, 5 lĩnh vực trọng tâm được Điện lực Hải Phòng tập trung cao trong tổ chức thực hiện liên quan tới các khâu: sản xuất kinh doanh; đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng tài sản; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chiến lược trên, Điện lực Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng, ban đến các đội, tổ sản xuất bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đồng thời, phối hợp triển khai một cách đồng bộ, kịp thời đề xuất, tham mưu lãnh đạo điều chỉnh từ khâu tổ chức, quản lý về nhân lực cho đến việc lập kế hoạch sản xuất, áp dụng các biện pháp kỹ thuật và quản lý để giảm tổn thất điện năng; đảm bảo độ tin cậy lưới điện phân phối. Trong đó, quản lý định mức chi phí trong sản xuất, kinh doanh cho các khâu phù hợp với thực tiễn đơn vị đồng thời vẫn đảm bảo đạt kế hoạch được giao.

Bên cạnh đó, Điện lực Hải Phòng cũng thực hiện đánh giá kết quả thực hiện công việc của người lao động theo hiệu quả, năng suất và chất lượng theo quy định.  Trong đó, Điện lực Hải Phòng chú trọng cải cách thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ nhằm cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, đáp ứng nhanh nhất yêu cầu cấp điện cho các phụ tải mới để tăng sản lượng và doanh thu. Ngoài ra, Công ty cũng tổ chức rà soát, điều chuyển, bố trí hợp lý nguồn lao động hiện có và áp dụng và triển khai đồng bộ chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp tăng hiệu quả, chất lượng dịch vụ, năng suất lao động và năng lực quản trị.

Đối với việc quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động, trong năm 2023, Công ty tiếp tục phổ biến quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động trong đơn vị để tăng cường giáo dục nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm tại cơ quan và gia đình. Bên cạnh đó, Điện lực Hải Phòng cũng tăng cường xây dựng và đổi mới các chương trình đào tạo, phát triển nâng cao nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong quản lý vận hành hệ thống điện; xây dựng hệ thống điện vận hành linh hoạt, khả năng tự động hóa cao từ sản xuất, truyền tải tới khâu phân phối điện, qua đó giảm được đáng kể chi phí nhân công mà vẫn đảm bảo hệ thống lưới điện hoạt động ổn định.

Nhân viên Điện lực Hải Phòng hỗ trợ dịch vụ điện trực tuyến cho khách hàng

Để các dự án đầu tư xây dựng triển khai đúng tiến độ, Điện lực Hải Phòng đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương nơi thực hiện dự án để kiểm tra ngay từ khâu phê duyệt hướng, tuyến, đảm bảo phù hợp với quy hoạch có trước của địa phương, đồng thời triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng đảm bảo đúng quy trình và quy định của pháp luật. Công ty tăng cường ưu tiên đầu tư tập trung cơ bản, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, đảm bảo 100% các dự án đầu tư theo đúng kế hoạch đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, Điện lực Hải Phòng cũng đã chủ động làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương, các khách hàng sử dụng điện để triển khai một loạt các giải pháp tiết kiệm điện, tích cực tuyên truyền ngay từ những tháng đầu năm 2023 nhằm nâng cao hơn nữa ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong cộng đồng. Qua đó, ngành Điện đã nhận được sự đồng thuận ủng hộ của các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương trong toàn thành phố cũng như sự hưởng ứng tham gia của các khách hàng sử dụng điện.

Trong thời gian tới, Điện lực Hải Phòng tập trung khắc phục triệt để các tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện; đôn đốc việc duy tu, bảo dưỡng đối với lưới điện của khách hàng. Cùng với đó, Điện lực Hải Phòng cũng đẩy mạnh thực hiện giải phóng hành lang an toàn lưới điện để giảm sự cố, tăng độ tin cậy cung cấp điện. Qua đó, Công ty quản lý tốt, chặt chẽ số liệu để phân tích, đánh giá, từ đó có giải pháp giảm tổn thất điện năng trên các đường dây trung áp, các trạm biến áp.

Ngoài ra, Điện lực Hải Phòng cũng tăng cường áp dụng các thiết bị tiên tiến để nâng cao hiệu quả công tác quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện; khai thác các tính năng tự động hoá lưới điện như:Trạm biến áp không người trực, tự động hoá mạch vòng…

Theo đại diện lãnh đạo Điện lực Hải Phòng, nhiệm vụ đặt ra của năm 2023 hết sức nặng nề, vừa phải đảm bảo cung ứng điện, vừa phải cân đối tài chính. Vì vậy, cùng với các giải pháp kỹ thuật, Công ty đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ nhằm cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, đáp ứng nhanh nhất yêu cầu cấp điện cho các phụ tải mới để tăng sản lượng và doanh thu. Đồng thời, đơn vị cũng tăng cường các hoạt động tuyên truyền và thực hành sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đến khách hàng, cộng đồng.

Ngoài ra, Điện lực Hải Phòng cũng phát huy cao nhất mọi nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh điện nhằm thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, tăng doanh thu đáp ứng khả năng cân đối tài chính. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước còn nhiều khó khăn, bằng những giải pháp thiết thực Điện lực Hải Phòng nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị bảo đảm cung cấp điện an toàn ổn định trên địa bàn, giữ vững uy tín của ngành Điện, để  Hải Phòng tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Với sự chủ động, quyết tâm của cán bộ, công nhân viên, người lao động ngành điện thành phố cùng các giải pháp thiết thực góp phần bảo đảm mục tiêu cấp điện an toàn, ổn định, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát triển bền vững. Qua đó, góp phần mang lại hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

 VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông