Quyết tâm lớn, phương pháp đúng

16:04 12/12/2016

 

Các đồng chí Ủy viên TW Đảng: Tư lệnh QK3 Vũ Hải Sản, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành, Tư lệnh quân chủng Hải quân Phạm Hoài Nam tại điểm cầu Hải Phòng
Các đồng chí Ủy viên TW Đảng: Tư lệnh QK3 Vũ Hải Sản, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành, Tư lệnh quân chủng Hải quân Phạm Hoài Nam tại điểm cầu Hải Phòng

Ngày 9-12, Bộ Chính trị tổ chức trực tuyến Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 (NQTW4) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư TW Đảng; Trần Đại Quang - Chủ tịch nước; Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ; Đinh Thế Huynh - Thường trực Ban Bí thư TW; các các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW;  lãnh đạo chủ chốt các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Chủ trì tham dự tại điểm cầu Hải Phòng có đồng chí Ủy viên TW Đảng: Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng; Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam - Tư lệnh quân chủng Hải quân; thiếu tướng Vũ Hải Sản - Tư lệnh Quân khu 3.

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, cần nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của NQTW4 để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả cao. Việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ là cuộc chiến đầy cam go, nhưng không thể không làm. Quan điểm chỉ đạo của Đảng là kiên quyết, kiên trì thực hiện, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, tiến hành thường xuyên, liên tục ở các cấp, các ngành, đồng bộ cả ở Trung ương và cơ sở. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước Đảng, trước Tổ quốc để thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc, tránh tình trạng thờ ơ, vô cảm, đứng ngoài cuộc hoặc có tư tưởng chỉ trông chờ, phán xét người khác.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, thực hiện NQTW4 phải đồng bộ với các Nghị quyết khác của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, ổn định tình hình; tạo niềm tin trong Đảng, trong nhân dân. Tinh thần của nghị quyết là phải hành động thiết thực, tránh nói nhiều làm ít hoặc chỉ nói mà không làm. Các cấp ủy, tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở phải nắm chắc tình hình, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình; tránh tình trạng  khi quán triệt, triển khai thì rầm rộ nhưng khi thực hiện thì tắc trách, không có tập thể, cá nhân nào chịu trách nhiệm.

 Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh: Để thực hiện có hiệu quả NQTW4, đòi hỏi nhận thức phải tốt, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng. Với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của toàn dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất định sẽ chuyển biến được tình hình, để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự “là đạo đức, là văn minh”.

LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông