Toàn lực lượng Công an thành phố: Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, phát huy tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ

14:27 29/09/2021

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, trong thời gian qua, đặc biệt trong quý 3 năm 2021, Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục phát động sâu rộng phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đến toàn thể CBCS với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng, được các ban ngành, đoàn thể, địa phương ủng hộ, đánh giá cao…

 Các lực lượng CATP siết chặt kỷ cương, kỷ luật, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân

   Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS toàn lực lượng, Đảng ủy, Giám đốc CATP đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày 19-5-2018; Quyết định số 3104/QĐ-BCA ngày 29-8-2017 của Bộ Công an và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Đảng ủy, Giám đốc CATP tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về chính trị, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao văn hóa ứng xử cho CBCS. CATP luôn quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến kịp thời mọi chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của ngành; tổ chức sinh hoạt chính trị, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố và lực lượng CAND. Đáng lưu ý, trong quý 3 năm 2021, Đảng ủy, Giám đốc CATP đã ban hành Quyết nghị về công tác nắm tình hình, giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý CBCS; quán triệt các kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, 16 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8); tuyên truyền lan tỏa các thông tin tích cực, xử lý, đấu tranh phản bác những thông tin xấu độc, tiêu cực…

    Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, CATP chỉ đạo các cơ quan báo chí, tuyên truyền trong CATP, tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng trung ương và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm ANTT của các lực lượng CATP; các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, hoạt động của lực lượng Công an xã, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, công tác cấp CCCD… Nội dung tuyên truyền còn tập trung biểu dương gương “người tốt – việc tốt” trong phong trào thi đua “Vì ANTQ”, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị cho CBCS.

   Trong quý 3 năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác chấp hành Điều lệnh CAND, góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác XDLL, quản lý chặt chẽ CBCS, đưa công tác Điều lệnh vào nề nếp, phát huy tác dụng tích cực thúc đẩy CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử văn minh khi thực thi công vụ, tiếp xúc với nhân dân. Trong đó, Đội Điều lệnh – Quân sự - Võ thuật (Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị) tiến hành 235 lượt kiểm tra công tác chấp hành Điều lệnh tại Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là kiểm tra tại các Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 liên ngành, các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố; tổ chức kiểm tra bắn đạn thật súng quân dụng đối với lãnh đạo, chỉ huy và CBCS các đơn vị, góp phần nâng cao kỹ năng quản lý. sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác, chiến đấu. Tổ Điều lệnh bán chuyên trách tại Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tự kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh CBCS chấp hành nghiêm túc trật tự nội vụ, vệ sinh, quy trình công tác, bảo đảm đủ quân số, thời gian thường ứng trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động triển khai nhiệm vụ công tác chuyên môn…

   Bên cạnh đó, CATP tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự quy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Quy định số 123 của BCH TW về trách nhiệm của đảng viên trong công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú… Các cấp ủy Đảng thuộc Công an các đơn vị, địa phương  thường xuyên tổ chức sinh hoạt chính trị theo 6 Điều Bác Hồ dạy, phù hợp với yêu cầu thực tiễn; thực hiện sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần “tự phê bình và phê bình” trong quan hệ với nhân dân, xây dựng phong cách ứng xử, tác phong công tác theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công an huyện An Lão làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 khu vực nhánh rẽ cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

   Cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, Đảng ủy, Giám đốc CATP còn không ngừng đẩy mạnh cải cách hành chính tăng cường công tác dân vận; hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Thành ủy, UBND thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, lực lượng CATP đã tích cực tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố, BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố thành lập 13 Chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành thành phố, đồng thời đảm nhiệm tốt vai trò Chốt trưởng, triển khai các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch bệnh. CATP cũng tăng cường công tác bảo đảm ANTT, phòng chống dịch Covid-19 tại các khu vực cách ly tập trung, cách ly tại cộng đồng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cùng với đó, CATP lập danh sách 120 CBCS dự bị chi viện hỗ trợ để sẵn sàng huy động lực lượng triển khai công tác phòng dịch tại các địa phương; tăng cường quản lý nhà nước, xử lý thông tin vi phạm, sai sự thật về dịch bệnh trên không gian mạng xã hội, góp phần ổn định tình hình dư luận xã hội, ổn định tư tưởng CBCS, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

   Ghi nhận thành tích, kết quả công tác của CATP, trong quý 3, đã có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Đáng chú ý, 13 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương; 3 tập thể, 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 69 tập thể, 228 cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen; 22 tập thể, 22 cá nhân được UBND thành phố tặng bằng khen; 191 lượt tập thể và 484 cá nhân được Gi ám đốc CATP tặng giấy khen. Đặc biệt, trong quý 3, có 29 lượt tập thể, cá nhân được các cơ quan, tổ chức và nhân dân gửi thư khen.

   Trong thời gian tới, CATP đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04, Quyết định số 3134 và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Trong đó, CATP tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các kế hoạch, chỉ thị, của Bộ Chính trị, Đảng ủy CATW, Bộ Công an và Thành ủy Hải Phòng về Chiến lược bảo vệ ANQG, xây dựng lực lượng CAND, nhất là việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Công an các đơn vị, địa phương. Đảng ủy, Giám đốc CATP cũng tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-BCA-X03 và Kế hoạch số 291/KH-CAHP-PX03 ngày 6-7-2021 về tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS Công an Hải Phòng. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy,phân cấp, phân công cụ thể trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý cán bộ; đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần năng động, tính sáng tạo, quyết liệt của cấp ủy, người đứng đầu; chú trọng kỷ luật, kỷ cương, siết chặt quản lý CBCS, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao của cả năm 2021.

THẾ KHOA

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông