Sở GD&ĐT triển khai công tác thanh tra năm học 2017-2018

09:43 23/09/2017

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, công tác pháp chế năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 diễn ra sáng 22-9 tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Hội nghị triển khai công tác thanh tra GD&ĐT năm học 2017-2018

Năm học 2016 - 2017, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra theo các nội dung tại Nghị định 42 của Chính phủ và Thông tư 39 của Bộ GD&ĐT; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc thanh tra công tác quản lý, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị.

Thanh tra tập trung vào những vấn đề nóng, như: dạy thêm, học thêm, tình trạng lạm thu trong các nhà trường, tuyển sinh các lớp đầu cấp, việc xếp lớp, các điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo cho việc dạy và học, thực hiện quy chế dân chủ...

Qua thanh tra, giúp các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn việc tính điểm, xếp loại cho học sinh, việc soạn, giảng, thực hiện chương trình giáo dục; chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền, tránh hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm, mọi sự vụ phát sinh đã được giải quyết thấu đáo ngay tại cơ sở. 

 Đã chấn chỉnh việc buông lỏng quản lý tài chính, tài sản, không công khai kết quả huy động đóng góp và tình hình sử dụng nguồn thu; đặc biệt là việc thu Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh trong nhà trường, thu xã hội hóa. 

Tuy nhiên, một số nội dung cần thanh tra, kiểm tra theo sự chỉ đạo của Bộ, Thanh tra thành phố hoặc trong kế hoạch năm học chưa được triển khai hoặc triển khai chưa quyết liệt, như: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; thanh tra công vụ được quy định tại Luật Công chức, viên chức (mới chỉ có lồng ghép trong thanh tra hành chính); thanh tra việc kê khai tài sản thu nhập cá nhân; thanh tra việc thực hiện chế độ định mức lao động đối với cán bộ, giáo viên, việc thực hiện cam kết trong đề án thành lập trường đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập...

HẢI HẬU